Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we een goed bezochte ledenvergadering gehad waarin we, naast de normale plichtplegingen ook met elkaar goede gesprekken hebben gevoerd over de Voors en tegens betreffende fusie of ontvlechting van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ondertussen is met een grote meerderheid van stemmen binnen de raad toch gekozen voor het zelfstandig verder gaan met daarbij opgemerkt dat er op diverse terreinen de samenwerking zal worden gezocht met andere gemeenten.

Lydeke neemt ons even mee achter de schermen waar het bestuur zich zoal mee bezig houdt in deze periode. Tevens staat ze even stil bij de komende verkiezingen.

Tijdens de bespreking van de Kadernota afgelopen donderdag heeft fractievoorzitter Thea een betoog gegeven in het fries. De tekst van dit betoog is in deze nieuwsbrief weergegeven. Vanwege de lengte heb ik de Nederlandse versie hier niet af kunnen drukken. Deze zal zo snel mogelijk op de website geplaatst worden.

Er blijven zorgen binnen de fractie omtrent het bereiken van de huishoudens die het lastig hebben om financieel rond te komen in deze dure tijden. Deze huishoudens zullen zich om uiteenlopende redenen niet altijd melden voor ondersteuning. Om ze toch beter in kaart te kunnen brengen heeft de fractie bij monde van Sandra van der Ploeg een motie ingediend om middels de lijst van mensen die energietoeslag hebben ontvangen deze mensen te kunnen wijzen op mogelijke ondersteuningsmaatregelen die de gemeente bied.

In de Spreekbuis van 14 juni in De Feanster heeft Gert Terpstra de lezer meegenomen in de grote variëteit aan werkzaamheden en problemen waar de fractie zich elke week mee bezig houd, meestal naast hun normale werkzaamheden.

Ons jongste raadslid, Rienk Schootstra verteld over de problematiek binnen de sociale woningbouw in de gemeente

Uit de landelijke nieuwsbrief heb ik een woordje van onze CDA voorzitter Hans Huibers meegenomen. Een oproep aan de leden van het CDA om mee te helpen de komende verkiezingen een succes te maken voor het CDA. Het algehele gevoel is dat onze partij wel eens weer een tegenslag te wachten staat op 22 november. De vraag is of wij ons laten leiden door dit gevoel of gaan wij met zijn allen NU bouwen aan herstel. Dit bouwen moet beginnen bij de basis, de leden, die de fundering vormen van het gebouw ‘het CDA’. CDA 8k heeft de afgelopen tijd bewezen dat de partij de juiste instelling heeft om op een krachtige manier leiding te geven aan een gemeente. Ook landelijk zijn er vele jonge, gedreven en ervaren CDA-ers die graag onze partij weer naar een hoger plan willen tillen. Zij kunnen en moeten alle steun van ons uit de regio’s gebruiken om hun geluid duidelijk hoorbaar te maken in het land. Laat zien dat jij achter onze partij staat door positief te staan achter de vraag om ondersteuning.

Tot slot is nog een werkbezoek opgenomen die de fractie heeft afgelegd bij Hollema bouw in Surhuisterveen. De nieuwsbrief eindigt met een gedicht van Guy Dilweg waarin de zomer beschreven staat. Laat onze partij, zoals in het gedicht beschreven, ook de komende maanden vrucht dragen zodat er straks in november geoogst kan worden en de oogst groot mag zijn gevoed door de kracht die wij mogen ontvangen van onze hemelse HEER en de vruchten van ZIJN GEEST. Allen een fijne zomervakantie gewenst.

Hans Postma,
communicatie bestuur  CDA8k

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.