In de week voor Pasen zijn we (bijna) allemaal getuige geweest van de soap in de Tweede Kamer. Ik heb diverse mensen gesproken die het debat tot het eind hebben gevolgd. De aanleiding was de zin “Omtzigt functie elders”. Het onderliggende probleem ligt dieper en dat gaat over vertrouwen in de overheid. Pieter Omtzigt is voor veel mensen een voorbeeld als het gaat om de strijd tegen onrecht vanuit de overheid. Onrecht gebaseerd op strakke regels waarbij de menselijke maat regelmatig ontbreekt bij de overheid

Pieter Omtzigt is voor mij als raadslid een voorbeeld. Als raadslid wil ik samen met de hele CDA-fractie strijden voor u als burger van deze gemeente. Wij zien de behoefte aan nieuwe woningen, wij zien en horen de vragen rondom Muziekschool de Wâldsang.

Als CDA-fractie gaan we in de komende raadsvergadering pleiten voor meer woningen in onze gemeente. Wij gaan de strijd aan met de Provincie. Een Provincie die alles door onderzoeken wil aantonen en daardoor nog steeds gelooft in krimp (wordt wel wat minder). Wij missen bij de Provincie visie gebaseerd op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zien de trend van gezinnen die graag weer landelijk willen wonen. Als CDA-fractie zien wij hierdoor kansen voor onze mooie gemeente gelegen tussen Drachten, Groningen en Leeuwarden. Wel zeggen we dat de groei van het woningaanbod moet passen bij de aard en schaal van onze mooie gemeente. Als CDA-fractie gaan we de strijd met de provincie aan om de menselijk maat zichtbaar te maken

De strijd voor Muziekschool de Wâldsang is een andere strijd. Muziekonderwijs is geen basistaak van de gemeente. Vanuit die gedachte is het logisch dat het college heeft voorgesteld om te stoppen met de subsidiëring van het muziekonderwijs.

Maar muziekonderwijs heeft ook een culturele waarde. In bijna alle dorpen wordt er wel muziek gespeeld variërend van een zanggroep tot een brassband die meespeelt in de hoogste divisie. Muziek geeft mensen een doel en bevordert de saamhorigheid in de dorpen. Dat is cultuur en daar heeft de CDA fractie geld voor over. Dit wil niet zeggen dat we niet moeten kijken naar de manier van financieren. Het valt ons op dat bij dit soort subsidies veel geld wordt rondgepompt. Als voorbeeld noem ik dat de muziekschool huur moet betalen voor een gemeentelijk pand. Vestzak broekzak dus. In andere gemeenten zien we dat er subsidiepotjes worden aangesproken. Dus niet direct de hand ophouden bij de gemeente maar creatief zijn. Wij dagen de muziekschool dan ook uit maar laten ze niet vallen.

Wij gaan voor u de strijd aan en willen werken aan vertrouwen in de overheid hoe moeilijk dat soms is.

Jacob Zwaagstra
CDA-Fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.