Iedere maand wordt de fractie door het bestuur gevraagd een bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief. Een goede zaak, want zo blijft u op de hoogte wat ons als fractie bezighoudt. Voor mij is de periode van afscheid begonnen.

Fantastisch te zien hoe de nieuwe ploeg zich voorbereidt op de verkiezingen. Waar mogelijk zet ook ik me hier voor in. Op 12 februari zal een groot deel van de fractie zich laten zien bij de grootste vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. Vrijwilligers zijn o zo belangrijk voor onze Mienskip. Op in ieder geval één plaats, maar misschien zelfs in twee plaatsen in de gemeente steken we als fractie die dag de handen uit onze mouwen om andere vrijwilligers te helpen bij hun werk. Mooi ook op die manier een steentje te kunnen bijdragen.

 

Donderdag 27 januari hadden we weer een raadsvergadering. Fijn dat dit weer fysiek kon. Jammer dat de techniek ons in de steek liet zodat u niet rechtstreeks kon mee kijken. Drie onderwerpen betroffen de Veiligheidsregio.

Naast de jaarlijkse Kaderbrief waarin de plannen voor de komende periode uiteengezet worden, lag er een herziening van het dekkingsplan van de brandweer. Ook daar dragen vrijwilligers hun steentje bij. En dat niet één dag, maar alle dagen in het jaar dat zij nodig zijn. Een groep vrijwilligers die onze steun verdient.

In de raad werd door Gert Terpstra namens onze fractie de complimenten gegeven over de manier van informatie geven door de Veiligheidsregio. Ieder jaar worden bijeenkomsten belegd en in deze corona-periode was er weer een interactieve online-sessie. Zo worden we als raad in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en krijgen we achtergrond informatie.

Wat ik ook wil noemen is de motie opgesteld door de FNP, die we als CDA mee hebben ingediend voor het behoud van de Bernehertsirurgy UMCG in Groningen. Het is ons duidelijk dat niet alle centra open kunnen blijven, maar dat de beide nu aangewezen centra beide in de Randstad zijn kunnen we niet uitleggen.

Tot slot nog een kijktip: Geniet u ook zo van onze campagne filmpjes op Face-Book? Mocht u ze nog niet hebben gezien kijk dan even!

Fractievoorzitter Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.