Op het terras in een zonovergoten tuin ben ik op zaterdagmiddag nog bezig met de voorbereiding voor de Spreekbuis. Waar wil en moet je het als raadslid nu net voor vakantie nog met de lezers van De Feanster over hebben.

Moet het gaan over dat wij als gemeente een van de grootste gemeentes zijn met een gemiddeld laag inkomen. En dat deze groep mensen het ontzettend zwaar heeft met de inflatie en de hoge energieprijzen.

Moet het gaan over de problematiek dat we als gemeente ook bijna niet meer kunnen rondkomen ondanks ons redelijk gevulde spaarbankboekje. Dat de Rijksoverheid ons als gemeente vanaf 2026 flink gaat korten in onze inkomsten zodat de voorzieningen in onze mooie gemeente onder druk komen te staan. Dat we hierdoor misschien binnen enkele jaren wel onder bewind van de provincie komen te staan.

Moet het gaan over de regeling die we als gemeente gaan treffen voor kippenboeren om hun stalsysteem fysiek snel te kunnen uitbreiden zodat hetzelfde aantal kippen een betere leefomgeving krijgt.

Moet het  over bouwen gaan waar SWA volgens ons een beetje tekortschiet en door de hoge prijzen en stroperige bureaucratie te weinig bouwprojecten in onze dorpen los komen.  

Moet het gaan over de ‘bom’ die is gedropt bij ons als raad over een stip aan de horizon waarover we volgens ‘de geleerden’ moeten beslissen of we willen gaan fuseren of ontvlechten.  

Misschien moet ik het maar hebben over wat wij als CDA raadsleden hier voor onze inwoners doen.

We hebben als raad en CDA aangegeven dat elke inwoner zich kan melden als hij tussen wal en schip dreigt te vallen en dat we als gemeente soepel omgaan met bijzondere bijstand. Ook kunnen de inwoners zich melden bij de gemeente daar wij als gemeente regelingen zoals de energietoeslag en bijdragen aan cultuur en verenigingen hiervoor hebben en proberen hun in ieder geval te helpen.

We zijn als raad en CDA druk bezig met een lobby met andere gemeenten om de ‘koek’ groter te krijgen en de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid terug te laten draaien. Woensdag 14 juni is er tijdens de algemene ledenvergadering een resolutie ingediend die hopelijk door alle gemeenten gesteund gaat worden zodat de VNG met binnenlandse zaken hierover kan spreken. Het CDA landelijk is in ieder geval met ons in contact en bezig om te kijken of het geld wat wij als gemeente te weinig hebben gekregen voor de energietoeslag alsnog vergoed kunnen krijgen.  

Volgende week hebben we op de raad een stuk waarin kippenboeren die meer ruimte voor hun bestaande aantal kippen willen sneller een vergunning kunnen krijgen binnen de gestelde voorwaarden.  Het aantal kippen gaat niet omhoog maar de kwaliteit van leven voor de kip wel. Wij als CDA zullen dat toejuichen.  

Wij als CDA fractie zetten flink in op bouwen in onze gemeente. De  gewenste 1500 woningen voor de komende jaren zijn meegenomen in de lobby richting de provincie van de noordelijke gemeenten. We hebben van de provincie extra ruimte gekregen en hopen de komende jaren dan ook door te kunnen zetten ondanks alle strubbelingen in de markt.  Ook gaan we ons als CDA inzetten om de welstand grotendeels binnen onze gemeente zelf te laten bepalen en dit ook in de nieuwe omgevingswet sneller binnen onze gemeente te laten verlopen.

Als CDA fractie gaan we voor zorgvuldigheid en voor afweging van alle zaken ondanks dat we ons in het verkiezingsprogramma en bestuursakkoord al de intentie hebben uitgesproken om samen te werken en daarbij zelfstandig te willen blijven als gemeente. We willen vooral nu gaan kijken wat voor gemeente willen we zijn en dan tegen welke kosten en welke manier van besturen hier dan het beste bij past.  Niet alleen voor onze inwoners en bedrijven maar ook voor onze ambtenaren. We kunnen toch niet de gehele huidige samenwerking zomaar met het badwater weggooien?  Misschien is er tussen ontvlechting en volledige fusie ook wel een tussenvorm mogelijk zoals bijvoorbeeld bij de OWO gemeenten of bij andere samenwerkingsvormen binnen andere gemeenten. Het CDA Achtkarspelen zal de tijd nemen om zich goed te laten informeren en bijpraten over de mogelijkheden en consequenties van de mogelijke keuzes voordat we over een dergelijk groot onderwerp een goede beslissing kunnen en willen nemen.  

Bovenstaande onderwerpen zijn nog maar een deel van de zaken waar wij als CDA voor onze gemeente mee bezig zijn.

We zullen dan ook net zoals jullie binnenkort een welverdiende vakantie nodig hebben om ons weer te kunnen opladen voor onze gemeente .

Gert Terpstra, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.