Binnenkort komt het woningbouwprogramma aan bod, Een zaak van het college zo is dat geregeld in ons land. Maar reken er maar op dat we er wat van vinden. En dat we kritisch blijven op wat en waar er gebouwd wordt. Jaarlijks kan het programma worden bijgesteld. We willen bouw mogelijk maken in de kleinere kernen naar behoefte maar zeker niet de grote kernen vergeten. Hier speelt een economisch belang. Want als het in de grote kernen regent, druppelt het elders. We rekenen op een flexibel college die meebeweegt met markt en vraag.

Helaas hebben we Fryslân en Achtkarspelen zo dicht geregeld dat ons eigen beleid de woningbouw soms in de weg staat. Wat we wel zien, is dat de provincie inmiddels flink mee werkt zelfs voor bouwen in het buitengebied. Dus trochpakke. Je ziet dat private ontwikkelaars hier meer gang in hebben dan de ontwikkelingen van woningbouwstichtingen en gemeente. Er zullen harde afspraken gemaakt moeten worden. Dit vraagt ambtelijk en bestuurlijke moed. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Maar wat ons betreft gaat kwaliteit nog steeds voor kwantiteit maar het college is aan zet!

Romke van der Wal Raadslid CDA 8K

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.