Jacob Zwaagstra

Raadslid

[email protected]
06-42739114

Als raadslid ben ik onderdeel van de maatschappij. Zet mij naast mijn baan bij PostNL dan ook graag in voor maatschappelijke organisaties en doe dat nu voor de kerk. Een overheid moet bij alle keuzes nadenken over de effecten. Blijft het betaalbaar, draagt het bij aan ondernemerschap en draagt het bij aan de ‘mienskip’.

Deze periode gaat het dan om;

  • Voldoende woningen in alle dorpen
  • Ruimte voor recreatie in Achtkarspelen
  • Korpsen en koren de ruimte geven en ondersteunen met goed en betaalbaar muziek onderwijs
  • Een realistisch beleid rond de energie transitie waarbij de overheid niet dwingend is en geen zonnepanelen op landbouwgrond
  • Ruimte voor de boer waarbij de boer wordt ingezet voor de natuur en niet organisaties zoals Staatsbosbeheer
  • Dit wil ik doen vanuit de uitgangspunten van het CDA. We beschermen de sociaal zwakkeren, doen het vanuit de 'mienskip'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.