Rienk Schootstra

Raadslid

Welkom op mijn persoonlijke pagina, mijn naam is Rienk R.P. Schootstra uit Buitenpost. Als (jongste) raadslid en als Bos- en Natuurbeheer student ben ik gefascineerd en zeer geïnteresseerd in onze huidige en toekomstige omgeving. Want als we het hebben ‘de omgeving’ dan hebben we het feitelijk over alles wat zich tussen bodem en hemeldak bevindt. Met andere woorden: dat zijn ontzettend veel domeinen. U kunt denken aan bodemgesteldheid, luchtkwaliteit, natuur, bebouwing, water, mensen, dieren ect. Voor u mag ik mij dan ook inzetten voor belangrijke onderwerpen, dit zijn onder andere: ruimtelijke ordening, sport en milieu.

Voor een aantrekkelijk functionerende omgeving, zal ik mij inzetten voor:

  • Voldoende huisvestingsmogelijkheden voor starters
  • Verschillende woonvormen ondersteunen
  • Bruisende centrums voor jeugd en ouderen
  • De open club gedachte met een sterk verenigingsgevoel
  • Betere mogelijkheden voor sociale ontmoetingen
  • De jeugd moet de deur weer naar buiten zien te vinden
  • Een schoon milieu
  • Kwalitatief groenbeheer met vegetatie gelang de streek
  • Jongeren laten participeren in besluiten die voor hen in de toekomst van belang zijn

Dit alles kan ik niet alleen, heeft u initiatieven of ideeën hoe wij dit samen kunnen verwezenlijken. Dan kunt u mij ten aller tijden bereiken via het volgende telefoonnummer: 06 15493375

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.