Betaalbare en bereikbare sportmogelijkheden voor iedereen

Samen met zorgorganisaties, dorpsbelangen,  sportverenigingen, kerken en allerlei andere bestaande sociale structuren zet de gemeente vormen van verantwoorde dagbesteding op voor mensen die daarmee geholpen zijn. Wij pleiten voor vervoersmogelijkheden, uitgevoerd door de zorgaanbieder.

Initiatieven vanuit de ouderen zelf om gezamenlijk naar geschikte woonvormen om te zien, waarbij onderling ‘omtinken’ voorop staat, worden ondersteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.