17 december 2019

Bert Mateman neemt afscheid van de gemeenteraad

Sinds 2014 was Bert actief als raadslid in de Aaltense politiek. Zijn specialisme zat in de cijfertjes. Tot in detail werden begrotingen en andere financiële stukken uitgeplozen en menig ambtenaar krabde zich achter het oor als Bert weer met een vraag kwam hoe men tot dat ene getalletje was gekomen. Dikwijls bleek het gelijk aan zijn kant.
Zijn jonge gezin en groeiend bedrijf dwongen Bert om de keuze te maken om de politieke arena te verlaten. Zoals hij het zelf zei: “Ook mìjn dag heeft maar 24 uur.”
We zijn dankbaar wat Bert voor ons heeft betekend en we zullen hem binnen onze fractie erg gaan missen.
Bert, heel veel succes met je bedrijf, geniet van jouw gezin en de prachtige omgeving waarin je woont. Het ga je goed!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.