24 februari 2017

Bestemmingsplan kern Dinxperlo 2012, ontsluiting bedrijventerrein Hietveld

Voorstel tot ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan kern Dinxperlo 2012, ontsluiting bedrijventerrein Hietveld.

Dat er na een jarenlange crisis weer leven in de dit bedrijventerrein gekomen is kan natuurlijk binnen het CDA op grote tevredenheid rekenen.

Inmiddels heeft er al een succesvol lingeriebedrijf een flinke uitbreiding gemaakt aan de achterzijde van het bestaande pand. Naast deze uitbreiding staan er diverse bedrijven te popelen om zich in dat nieuwe stuk te vestigen. Dit zal uiteraard ook de hoog nodige werkgelegenheid creĆ«ren.

Dat we door jaren economische malaise een heel ander toekomstbeeld gekregen hebben op de vorming en haalbaarheid van industrieterreinen spreekt voor zich. Hierdoor worden geplande industrieterreinen of compleet niet ontwikkeld maar tenminste aanzienlijk kleiner dan ooit bedacht was.

Zo ook hier op het Hietveld in Dinxperlo west. Door deze beperktere ruimtelijke  ontwikkelingen moeten plannen soms aangepast worden en bedachte wegen elders komen te liggen om te zorgen voor betere ontsluiting. Dat hierbij andere belangen in het geding zijn heeft het CDA goed gehoord en afgewogen.

Ons inziens hebben de diverse instanties genoeg deskundigheid om zaken zoals verkeersveiligheid en overlast te beoordelen. Dat zij allen van mening zijn dat alles netjes binnen de normen en grenswaarden blijft is voor het CDA belangrijk. Desondanks voelen wij natuurlijk mee met de familie die kwam inspreken op de RTG.

De stelling dat uit- en invoegstroken voor hen een verlichting zou kunnen betekenen  hebben wij goed onthouden en willen wij de wethouder dan ook met klem opdragen hier nogmaals over in gesprek te gaan met de provincie om deze zorgen waar mogelijk weg te nemen.

Het college heeft al aangegeven in de zienswijze nota dat zij in overleg met deze familie gaan bekijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat o.a. de inrit naar hun huis op een zo veilig mogelijke manier kan worden gerealiseerd.

Het college heeft tevens aangegeven met andere buurtbewoners in overleg te gaan om te komen tot het juist plaatsen van maatregelen om sluipverkeer naar de kern Dinxperlo te voorkomen

Kortom het CDA juicht de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid natuurlijk toe, maar we kijken ook kritisch naar individuele consequenties.

Jeroen van Geenen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.