06 april 2021

Lijsttrekker

Beste leden,

De Tweede Kamerverkiezing is net achter de rug en de stof is niet lang niet neergedaald. In de achtergrond bereiden we ondertussen al de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor. Er is veel werk aan de winkel en ons team is al aardig op stoom. In de volgende ALV (mei) nemen we u daar graag wat uitgebreider in mee.

Een van de stappen die we nu gaan zetten is het kiezen van een lijsttrekker voor de volgende gemeenteraadsverkiezing. Daar willen we niet te lang mee wachten, omdat de lijsttrekker een belangrijke rol vervult bij het vormgeven van de campagne. Het CDA is een transparante en open partij, het is dan ook een goed gebruik dat iedereen zijn/haar interesse voor het lijsttrekkerschap kenbaar kan maken. Ben jij geïnteresseerd en denk je het in huis te hebben om het CDA naar een mooie verkiezingswinst te leiden? Laat het uiterlijk 26 april 2021 weten aan Arnold Joost, bestuursvoorzitter van onze afdeling. Stuur je bericht met een korte motivatie naar [email protected]. Voor vragen is hij ook telefonisch bereikbaar op 06-1589 7010.

De procedure:

  • 26 april 2021 sluit de reactietermijn.
  • Een selectiecommissie, aangesteld door het bestuur, spreekt in de eerste helft van mei met de kandidaten. Zij geeft een advies aan het bestuur over de voorkeurs-kandidaat.
  • Het bestuur maakt de keuze voor de voorkeurs-kandidaat en draagt ​​deze ter bevestiging voor aan de algemene ledenvergadering (mei 2021).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CDA afdeling Aalten-Dinxperlo

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.