22 juni 2021

Wethouder Hans te Lindert wil als lijsttrekker dichtbij de mensen staan

Hans ten Lindert is bijna een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar voor.

AALTEN – Hans te Lindert wordt de nieuwe lijsttrekker voor het CDA Aalten-Dinxperlo bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Voor hem is het niet onverwacht dat hij de lijstrekker wordt. “Ik heb er lang over nagedacht. Het is een klus die ik graag op me neem.” Te Lindert is sinds 2018 parttime wethouder van de gemeente Aalten.

Dichtbij de mensen
Als lijsttrekker wil Te Lindert uitstralen dat hij dicht bij de mensen staat. “Het is mijn drijfveer om de politiek dichtbij de mensen te brengen. Politiek gaat over mensen en hoort te gaan over wat mensen bezighoudt, over dat wat mensen op straat ervaren en beleven. Dat is echt mijn drijfveer om ja te zeggen tegen deze klus.” Of er nou positieve of negatieve opmerkingen komen, Te Lindert  vindt voortdurend contact met de inwoners belangrijk. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe nota sociaal domein, die over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en de Participatiewet (onderandere bijstand) gaat. “Het liefst wil ik dat de betrokkenen meeschrijven aan de nota.” Hij hoort wel eens dat inwoners niks met politiek hebben. “Dat vind ik vreemd. Politiek gaat over de traplift voor je schoonmoeder, over de straat waarover je rijdt, de rotonde waar je overheen gaat en de straat dichtbij."

Aftrap lijst gemeenteraadsverkiezingen
Het merendeel van de partijen die volgens jaar zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zal  de lijsttrekker pas in het najaar bekend maken. Het CDA is er vroeg bij. “Het is de aftrap richting gemeenteraadsverkiezingen. Hierna wordt het verkiezingsprogramma opgesteld en wordt de kandidatenlijst samengesteld. Ook over dat programma wil Te Lindert samen met de inwoners  nadenken over wat er in moet staan. “We gaan niet opeens een in beton gegoten verkiezingsprogramma  presenteren. Het wordt ook geen wensput met "u zegt, wij draaien". Op inhoud en met argumenten praten we er met elkaar over en komen zo tot een sterk programma dat het beste is voor onze gemeente.” Nu hij lijsttrekker is, zal hij niet zeggen wat er volgens hem zeker in moet staan. “Wat moet dat bepalen we samen.”

Geursporen van alle partijen
Hans te Lindert heeft nog niet veel ervaring in de politiek. Hij was enige tijd bestuurslid van de CDA-afdeling en werd in 2018 de tweede wethouder voor het CDA. “Van de mensen met ervaring heb ik begrepen dat de gemeenteraadsverkiezingen nu beginnen. Niet alleen bij het CDA, het gaat bij alle partijen spelen. Alle partijen willen hun geursporen afgeven en willen duidelijk maken waar ze voor staan.” In de periode voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen worden discussies in de gemeenteraad vaak feller, worden er meer vragen gesteld en meer moties ingediend. Te Lindert vindt wel belangrijk dat het over de inhoud gaat. “Een vraag stel je, omdat je een goed antwoord wilt. Dat antwoord heb je nodig om goed beleid te kunnen maken. Ik hoop dat de kiezer naar de inhoud kijkt en niet naar de turflijstjes wie de meeste vragen heeft gesteld of de meeste moties heeft ingediend."

Samen met Ted Kok doorgaan
De lijstrekker is opnieuw kandidaat voor het wethouderschap. Of dat voltijds moet worden, weet hij nog niet. “Als ik daarop ja zou zeggen, zou het zijn alsof parttime-wethouder zijn me niet bevalt.” De combinatie met zijn andere baan bevalt hem juist goed. "Als de vraag voor het fulltime-wethouderschap komt loop ik er niet voor weg." Hij gaat heel graag door met de andere CDA-wethouder Ted Kok. Die heeft er volgend jaar drie keer vier jaar op zitten. Bij het CDA is dan het uitgangspunt dat iemand stopt. Het is geen harde regel. “Wie of wat bepaalt wanneer iemand klaar is met zijn functie? Als je naar de daden, uitstraling en daadkracht kijkt, kan ik nog niet concluderen dat Ted Kok klaar is met zijn werk voor de gemeente Aalten. Iemand is klaar wanneer je dat ziet aan zijn gedrag. Dat zie ik zeker nog niet bij hem het geval. Ik ga heel graag door samen met hem. "

Afstand nemen van gebeurtenissen in Den Haag
Te Lindert is goed te spreken over de huidige coalitie. Die bestaat naast het CDA uit de Progressieve Partij en de VVD. Of hij verder wil met deze ploeg wil hij niet zeggen. “Over een nieuwe coalitie gaat de kiezer.” Het CDA mikt op twee wethouders. Dat betekent dat de partij opnieuw de meeste stemmen in de gemeente moet krijgen. Landelijk is het CDA intussen in roerig vaarwater geraakt. “Ik kan dat niet anders dan jammer vinden en zie het met lede ogen aan. Zelf zet ik er wel een streep onder. Het CDA Aalten-Dinxperlo is een lokale partij. Wij willen het lokale geluid laten horen, dat is al vele jaren zo. Wij focussen op wat hier gebeurt. Dat zal ik proberen uit te leggen, maar vele mensen zullen toch kijken naar wat er in Den Haag gebeurt.” Daarom kan dat een negatief effect hebben op de verkiezingsuitslag. “Helemaal het oog er voor sluiten zou naïef zijn. De CDA-afdeling laat ook een geluid richting Den Haag horen, waarbij we, het spijt me haast om het te zeggen, toch afstand nemen van wat daar gebeurt.” De tijd en energie wil Te Lindert stopt niet in wat er landelijk met het CDA gebeurt. “Mijn motivatie is niet minder geworden, eerder meer.”

Bron: Aalten Vooruit door Bernhard Harfsterkamp 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.