12 november 2017

Afsplitsingen in Doetinchem

Het eerste agendapunt tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 november ging helaas niet over inhoud. Het ging over personen, zetels, afsplitsingen en het opstappen van een wethouder. Het CDA vindt deze ontwikkeling, die al de gehele raadsperiode gaande is, slecht voor het aanzien van de Doetinchemse politiek en doet onrecht aan de raadsleden en partijen die de mooie gemeente Doetinchem nog een beetje mooier en beter willen maken.

Wij zijn er trots op dat we als grootste fractie deze periode zijn begonnen als team en nog steeds werken met datzelfde team. Omdat Doetinchem recht heeft op een stabiel bestuur zijn de fractievoorzitters van alle partijen bij elkaar geweest.  Fractievoorzitter Rens Steintjes deed namens de coalitie de volgende bijdrage bij dit agendapunt:

''Op het moment dat wij geconfronteerd werden met het verdwijnen van D66 uit de raad en de conclusie die wethouder Telder daaraan verbond, zijn de fractievoorzitters bij elkaar geweest. De constructieve houding die daar door iedereen werd uitgesproken en getoond heeft geleid tot de volgende oplossing. De coalitie, die nu een minderheid is, gaat deze bestuursperiode afmaken. Dat geld ook voor de overgebleven collegeleden. De portefeuille van wethouder Telder wordt verdeeld over de overblijvende collegeleden. Met 1 FTE minder zal dit betekenen dat veelal de lopende zaken worden opgepakt en afgehandeld. Politiek gevoelige dossiers zullen door de nieuwe portefeuillehouder worden besproken met alle partijen om te bepalen hoe deze de resterende periode worden afgehandeld. Namens de coalitie wil ik iedereen danken voor de wijze waarop we samen tot een werkbare oplossing zijn gekomen. Samen de schouders er weer onder....voor alle Doetinchemmers.''

De PvdA diende bij dit agendapunt een motie in welke met 18-10 is aangenomen. Hierin wordt de burgemeester opgeroepen om contact op te nemen met de minister van binnenlandse zaken om de zorg die er leeft over te brengen en te kijken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om afsplitsingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast worden partijen opgeroepen om zelf ook zoveel mogelijk eraan te doen om afsplitsingen te voorkomen. Het CDA heeft deze motie gesteund.

Fractievoorzitter Rens Steintjes gaf in zijn stemverklaring aan dat hij het helemaal eens is met de ingediende motie en graag wil toevoegen dat hij het als een van zijn hoofdtaken beschouwt om vanaf dag 1 alle fractieleden de ruimte te geven om hun eigen mening en standpunten kenbaar te maken binnen de fractie. Die ruimte bieden en bewaken is ook een essentieel onderdeel om een fractie goed bij elkaar te kunnen houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.