02 maart 2023

Akkoord van Groenlo 3.0

Het akkoord van Groenlo 3.0 bevat een opgave die, ondanks de aanpassingen, onveranderd groot is gebleven. Een energieneutrale Achterhoek, uiterlijk in 2050. Als we deze aarde goed willen achterlaten voor de generaties die ons volgen, dan moeten we deze opgave met beide handen aanpakken. En dat niet alleen… we halen alle handen erbij die we kunnen krijgen: van andere gemeenten, inwoners, onderwijsinstellingen, bedrijven en meer. Daar gaat het akkoord van Groenlo over.

Het grote punt van kritiek bij dit stuk is natuurlijk het ogenschijnlijke verleggen van de ambitie om energieneutraal te zijn van 2030 naar 2050. Deze kritiek is geuit in de media maar ook in de beeldvormende raad kwam dit punt van kritiek naar voren. Zijn we wel ambitieus genoeg met dit stuk?

Ik zeg ‘ogenschijnlijk’, want na het stuk goed bestudeerd te hebben en de reactie van wethouder Steintjes te hebben gehoord tijdens de beeldvormende raad, zijn wij overtuigd van de ambitie die wij nog steeds hebben in onze weg naar een energieneutrale Achterhoek.

Deze overtuiging komt mede door de woorden uit het stuk: ‘zo snel mogelijk een energieneutrale Achterhoek te bereiken, uiterlijk in 2050’. We focussen misschien teveel op de ‘uiterlijk 2050’, maar laten we vooral de focus verleggen naar dit eerste deel: ‘zo snel mogelijk’. De woorden van de wethouder sloten hier naadloos bij aan. De gedrevenheid om di doel te bereiken was te proeven. We willen stappen zetten en hoe eerder we ons doel bereiken, des te beter. Maar een realistische visie is ook van belang. Dit gaat ons alleen maar helpen om de juiste stappen te kunnen zetten.

Als we sneller willen, dan moeten er extra stappen gezet worden. Maar ook bij het zetten van die extra stappen, hebben we elkaar wel nodig. Zoals de wethouder al aangaf, zijn wij een gemeente met veel industrie, veel inwoners en met in verhouding maar weinig grondoppervlakte. Voor energieopwekking hebben we onze buurgemeentes dus nodig. We hopen dit dan ook van harte terug te zien in de uitwerking van Groenlo 3.0.

Woordvoerder Jessie Mons

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.