12 januari 2024

Antwoord college op CDA vragen over nieuwbouw school Hogenkamp en Wilhelminaschool

Binnen Doetinchem lopen twee nieuwbouwprojecten van basisscholen.

Als CDA-fractie zijn we benieuwd naar de huidige stand van zaken.

  1. De Wilhelminaschool zou volgens het projectplan https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2021/14-april/19:30/Bijlage-1-Projectplan-nieuwbouw-Wilhelminaschool.pdf afgelopen zomer in gebruik genomen zijn. We nemen waar dat de bouw nog moet starten. Wat is de huidige planning m.b.t. de bouw?
  2. Wat is de status van het vinden van een nieuwbouwlocatie voor school Hogenkamp?
  3. Per wanneer zou de nieuwbouw van school Hogekamp kunnen starten?

Antwoorden van het college:

  1. De planning is dat de school deze zomer start met de bouw van het nieuwe schoolgebouw. Volgens de planning wordt de school dan een jaar later in gebruik genomen, begin schooljaar 2025-2026.
  2. We werken op dit moment aan een informatienota voor uw raad. In deze nota wordt een stand van zaken gegeven mbt het vinden van een nieuwbouwlocatie voor school Hogenkamp. Het college stelt daarom voor om beantwoording van de vraag van het CDA mee te nemen in de aanstaande informatienota. Ook vanuit het oogpunt van compleetheid en zorgvuldigheid en vanwege de gewenste afstemming met het schoolbestuur.
  3. Deze vraag laat zich op dit moment nog lastig beantwoorden. Daarvoor zijn er nog diverse stappen te zetten en zaken te onderzoeken. In de aangekondigde informatienota geeft het college inzicht in het proces, de stappen de komende periode en belangrijke mijlpalen binnen het traject. Ook geven we in deze nota een indicatieve doorkijk van de planning.

 

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.