26 oktober 2023

Bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie – 2023

Het is algemeen bekend dat Doetinchem door de bombardementen in 1945 veel historisch markante gebouwen en objecten verloren is. Vervolgens zijn er in de jaren 60 en 70 ook nog de nodige sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Van tijd tot tijd flakkerde bij nieuwe sloop of verbouwplannen de discussie op wat nu precies waardevol cultuurhistorisch erfgoed is en wat niet.

Tijdens de raad van 26 oktober 2023 stelde de raad unaniem het “bestemmingsplan parapluherziening cultuurhistorie – 2023” vast. Als CDA zijn we blij dat het college met dit bestemmingsplan gekomen is als uitwerking van de in 2017 aangenomen de nota cultuurhistorie ‘Continuïteit in Karakter’.

Door het aannemen van het bestemmingsplan parapluherziening cultuurhistorie – 2023 zijn ruim 100 objecten die als cultuurhistorisch waardevol kunnen worden beschouwd goed in beeld en beter beschermd. We zijn blij dat experts deze lijst uiterst zorgvuldig hebben samengesteld zodat wij als leken in de gemeenteraad er geen waardeoordeel per object over hoeven te geven.

We realiseren ons goed dat objecten op de lijst geen officiële monumenten zijn en dat sloop toch een optie kan blijven, maar er kan nu nooit meer zo maar een sloopvergunning afgegeven worden. Er zal eerst altijd een toets gedaan moeten worden met een bewuste cultuurhistorische afweging. Een overval zoals onlangs nog plaatshad bij de sloop van het entreegebouw van de voormalige Nemaho behoort zo tot het verleden.

De lijst leest trouwens als een interessant geschiedenisboek en geeft een interessant inkijkje in de rijke cultuurhistorie van onze gemeente: https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2023/26-oktober/19:30/Bestemmingsplan-Parapluherziening-cultuurhistorie-2023/Bijlage-1-2-1-Bestemmingsplan-Parapluherziening-Cultuurhistorie-2023-Bijlagen-toelichting-1.pdf

Woordvoerders: Jessie Mons (ruimtelijke ordening) en Paul Hilferink (cultuurhistorie)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.