10 januari 2019

CDA stelt vragen over school Hogenkamp

Op 10 november verscheen er in De Gelderlander het bericht dat gehoopt werd dat aan het einde van het jaar de planning met betrekking tot de ‘vernieuwbouw’ van basisschool Hogenkamp duidelijk zou zijn. Dit was voor het CDA aanleiding om op 18 december te vragen naar de stand van zaken. Uit het antwoord van het college van B&W blijkt dat de situatie complex is. Inhoudelijk en financieel gezien. Het schoolbestuur IJsselgraaf waar obs Hogenkamp onder valt en de gemeente willen zich in de huidige maand januari proberen te verbinden aan een scenario dat gerealiseerd kan worden. Dit scenario wordt naar verwachting in maart 2019 ter besluitvorming in de gemeenteraad voorgelegd. Heel concreet zal er op korte termijn dus niets veranderen voor de ouders, kinderen en school. De ouders zijn in december al geïnformeerd over deze stand van zaken. Een nieuw feit dat nu naar voren komt n.a.v. de vraag van het CDA is dat de gemeenteraad in maart naar verwachting een besluit kan gaan nemen. Hopelijk wordt daarmee dan voor de middellange termijn wel duidelijk waar iedereen aan toe is.

 

Klik hier om de vraag van CDA m.b.t. basisschool Hogenkamp en antwoord van de wethouder te lezen.

Klik hier voor de bijlage bij dat antwoord.

 

 

Bron afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.