07 juni 2022

CDA, VVD, GBD, D66 en CU-SGP vormen coalitie gemeente Doetinchem

De fracties van CDA, VVD, GBD, D66 en CU-SGP hebben de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. Het resultaat presenteren de partijen in een coalitieagenda met als titel ‘Samen groeien in kwaliteit’.

De coalitiegesprekken vonden plaats op basis van het advies dat informateur Jaco Geurts op 6 april presenteerde. Formateur Jeroen Berends (CDA) is trots op het resultaat: “We hebben als onderhandelende partijen uitgebreid met elkaar gesproken over de thema’s die wat ons betreft cruciaal zijn voor de komende bestuursperiode. De coalitieagenda geeft ons een goed fundament en laat tegelijk ook ruimte voor inbreng en initiatieven vanuit de samenleving én de politiek.”

Gezonde groei

De coalitie bouwt voort op de toekomstambities van Doetinchem. Dat betekent inzetten op gezonde groei en ontwikkeling, maar wel met behoud van en oog voor de bestaande kwaliteiten. De coalitiepartijen stellen de menselijke maat centraal. De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat, dat maakt het extra belangrijk om benaderbaar en toegankelijk te zijn.

Er zijn talrijke opgaven en uitdagingen waarin het gemeentebestuur een rol heeft. De hoofdpunten hiervan zijn in de coalitieagenda samengebracht rond de volgende thema’s:

  1. Doetinchem 2036
  2. Sociale en veerkrachtige samenleving
  3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
  4. Organisatie en financiën

Samenstelling college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt 6 wethouders. De voorgenomen portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Mark Boumans
Openbare orde en veiligheid, internationale samenwerking, regionale aangelegenheden, lobby, communicatie, kabinet en representatie, APV, integrale handhaving, bezwaar en beroep, klachten, personeel en organisatie, bestuurlijke coördinatie

Wethouder Ingrid Lambregts (CDA)
Ruimtelijke ordening bebouwde omgeving, volkshuisvesting, omgevingswet, asielbeleid, Milieu en omgevingsdienst Achterhoek, bouw- en woningtoezicht.

Wethouder Hans Dales (VVD)
Economische zaken, binnenstad, dorps-, wijk- en buurtontwikkeling, jeugd, jeugdzorg, cultuurhistorie

Wethouder Patrick Moors (GBD)
Sport, spelen, maatschappelijke ondersteuning (WMO), maatschappelijke opvang, vrijwilligers en mantelzorgers, burgerparticipatie, accommodaties, water en riolering, dienstverlening en bedrijfsvoering, privacy en gegevensbescherming.

Wethouder Jorik Huizinga (D66)
Onderwijs, werk en inkomen, inburgering, bestaanszekerheid, cultuur, diversiteit, volksgezondheid, jeugdgezondheidszorg.

Wethouder Henk Bulten (CU-SGP)
Financiën, grondzaken, vrijetijdseconomie, circulaire economie, Nutsvoorzieningen, dierenwelzijn.

Wethouder Rens Steintjes (CDA)
Mobiliteit, ruimtelijke ordening buitengebied, duurzaamheid, beheer openbare ruimte, natuur en landschap, grondstoffen, klimaatadaptatie.

Installatie wethouders

De coalitieagenda wordt donderdag 9 juni 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tevens stemt de gemeenteraad over de beoogde wethouders en worden zij, na een positieve stemming, geïnstalleerd.

Lees hier de coalitie agenda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.