21 december 2023

Cultuurvisie Doetinchem 2024-2036

Cultuur is identiteit. Als CDA zijn we blij dat het college ervoor kiest om bewust in te zetten op een integrale visie, waarbij cultuur verbonden wordt vanuit de drie kapitalen. Cultureel kapitaal, sociaal-maatschappelijk kapitaal en economisch kapitaal. Die manier van werken zal ervoor zorgen dat de waarde van cultuur zich optimaal zal tonen.

Direct voorstemmen is daarom het eerste gevoel, want dan zijn we met de juiste dingen bezig.

We staan hier vandaag gek genoeg toch met een wat dubbel gevoel. Als raad gaan we over het vaststellen van de Cultuurvisie, we nemen kennis van de uitvoeringsagenda 2024 en mogen input meegeven voor de uitvoeringsagenda van 2025 en verder.

Om onze rol goed te kunnen pakken hebben we de stukken uitgebreid gelezen. De visie is echt heel veelomvattend en lijkt alles wat belangrijk is te raken en verbinden met elkaar. Het is zo compleet dat we zeker weten dat iedere vraag die we hebben beantwoord kan worden vanuit de visie. Alleen hoe wordt het dan concreet? Daarvoor lezen we dan de uitvoeringsagenda 2024 en daarin zie je dan tal van mooie voorbeelden uit onze gemeente en ook keuzes in geld en acties. Wanneer je dan de relatie probeert te leggen tussen de uitvoeringsagenda en de visie dan begint het wat lastig te worden.

Die lastigheid wordt in de visie en de uitvoeringsagenda ook wel aangestipt en ook in de beeldvormende raad sprak wethouder Huizinga hierover. Dat heeft uiteindelijk te maken met hoe integraal is integraal? Cultuur en cultureel erfgoed zijn twee verschillende dingen. Dat zijn ze in de beleving van onze inwoners alleen niet. Die noemen namelijk in het Moventum onderzoek “geschiedenis” en “traditie” juist als twee kenmerken van wat cultuur is volgens hen, net als “eten” trouwens. De scheiding wordt hier binnen het gemeentehuis gemaakt. Hetzelfde geldt voor toerisme, evenementen en vrijetijdseconomie.

Dan valt vervolgens op dat in het stuk waar wij als raad niet over gaan, de uitvoeringsagenda dat er slechts €20.000 gereserveerd wordt voor exposities in de publieke ruimte waarvan we weten dat ze grote impact hebben en vaak aansluiten bij traditie en geschiedenis en toerisme en voor €180.000 aan functies bij Amphion Cultuurbedrijf.

We willen deze observatie graag meegeven, om zo te voorkomen dat de integrale visie enkel ingestoken wordt vanuit wat men in het gemeentehuis en bij Amphion ziet als cultuur-cultuur, waarbij de “overige cultuur”, of thema’s als cultuurhistorie, evenementen, economie, het sociaal-domein en toerisme dan uiteindelijk toch niet echt geraakt worden en we dus toch minder integraal werken dan beoogd.

Het mooie van de termen die onze inwoners met cultuur associëren, traditie en geschiedenis, is dat ze helpen integraal vorm te geven aan cultuur en identiteitsvorming. Wellicht helpt het om eens volgens die lijn te denken. We doen een voorzet om zo ons beeld mee te geven. Een concreet voorbeeld, zonder bedoeling om exact dit voorbeeld uit te werken, maar zonder voorbeelden is het lastig praten.

We kennen binnen onze gemeente verschillende verenigingen waar men doet aan vendelzwaaien. Dit kan wellicht een onderdeel zijn waar een talentmakelaar zich mee verbindt en kijkt hoe hier meer uit te halen is. Denk aan opleiding van de vendelier, optreden en aankleding van dat optreden tot aan een expositie over vendelzwaaien.

Bij vendelzwaaien heb je bij uitstek te maken met een eeuwenoude lokale culturele traditie die kleur en karakter geeft aan onze regio. Elders in Europa zie je dat regio’s waar men vanuit lokale culturele tradities werkt, denk aan Bretagne, Schotland of Baskenland waar men via de lokale cultuur een enorme aantrekkingskracht uitoefent op toeristen en daarmee economische impact. Van muziek, eten, dans, tot kunstmusea en evenementen, veel ademt in die regio’s de lokale identiteit van kleine tot grote C, maar op een manier dat iedere nieuwkomer en inwoner zich er ook welkom kan voelen en mee kan doen. De verfrissing in die regio’s zit in de eigenheid en integraal denken vanuit meerdere beleidsdomeinen samen. Het zou mooi zijn wanneer we die lokale eigenheid ook iets in de uitwerking van de Cultuurvisie terug gaan zien zodat de impact zo groot mogelijk is.

Deze bijdrage werd gedaan door onze woordvoerder cultuur en cultuur-historie Paul Hilferink

Bron afbeelding: https://www.immaterieelerfgoed.nl/image/2017/4/13/054_vendelzwaaien_gelderland.jpg%28mediaclass-aside-media.d1945e1db36c5d9e6480e646070e0c8c992549a1%29.jpg 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.