13 november 2020

Initiatiefvoorstel Referendumverordening van de SP is volgens het CDA te duur en te onduidelijk

Allereerst willen we de SP danken voor al het werk dat ze in dit initiatiefvoorstel gestopt hebben.
Het CDA is echter geen voorstander van referenda. Dat was al zo en we zijn nu niet tot een ander inzicht gekomen.

Enkele redenen waarom ons inzicht niet anders is geworden.

Twee suggesties blijken de aanleiding te vormen om een referendum in te voeren:

  • Zo kan volgens de indieners inhoudelijke vertegenwoordiging van inwoners tekort schieten.
  • En zo kunnen er voorstellen aangenomen worden waar geen meerderheid voor lijkt te zijn.

Bij een referendum krijgen we dan te maken met twee verschillende type vragen:

  1. De raad schrijft een referendum uit. In dit geval wordt er gewerkt met verschillende antwoordcategorieën of oplossingsrichtingen in plaats van een keuze in voor of tegen.
  2. 750 inwoners vragen om een referendum. Nu wordt de vraag platgeslagen tot en voor of tegen.

De raad zelf bepaalt altijd de vraagstelling. Niet de inwoner. Het formuleren van de vraag leidt zelf zo weer tot een vervelend politiek spelletje.
Aangezien de referendumverordening opgeschreven is in moeilijke taal vol regels en uitzonderingen vrezen we dat mensen die het lastig vinden om zich via formele taal een weg te banen door de bureaucratie er maar vanaf zien.

Tot slot moet je je afvragen of ieder thema dat door 750 inwoners van belang geacht wordt voor de overige ruim 56.000 inwoners even belangrijk is en ze naar de stembus brengt.
Waarom is dit belangrijk?
Wel, aan het organiseren van een referendum hangt een flink prijskaartje dat gedragen wordt door de gehele gemeenschap.
In het voorstel lijkt het te gaan om het niet geringe bedrag van circa €32.000. Op zich is dit niet erg, het is een keuze, democratie kost nu eenmaal geld. Echter, wanneer er een binnen 6 maanden na vaststelling van een referendum een speciale verkiezing georganiseerd moet worden komt daar nog eens €80.000 bij. Dan praten we in totaal ineens over ca. €112.000. Een bedrag dat dan uit de toch al magere algemene reserve gehaald moet worden.

Het CDA zal daarom niet instemmen. Je wekt met dit potentieel erg dure instrument volgens ons valse verwachtingen. Te meer omdat een ongewenste uitkomst altijd weer genegeerd zal worden door het schrijven van een of ander inlegvelletje. Als CDA besteden tijd en geld liever aan burgerparticipatie die bij doelgroepen aansluit en echt zoveel mogelijk de inwoners weet te bereiken. Een aanpak die de Rekenkamer nog positief beoordeelde afgelopen jaar. Ook moeten we onze eigen rol als raadslid gewoon serieus nemen en goed luisteren naar onze achterban en de samenleving.

Initiatiefvoorstel SP Referendumverordening

Referendumverordening Gemeente Doetinchem 

Bijdrage uitgesproken door woordvoerder Paul Hilferink

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.