12 november 2017

Inrichtingsplan Oude IJssel

Donderdag 9 november hebben we het inrichtingsplan rond de Oude IJssel aangenomen.

Een plan dat gereed is gekomen met grote betrokkenheid uit de samenleving. En dat dit werkelijk zo is getuigt de 1000 reacties op de eerste concepten. De projectgroep is hiermee aan de slag gegaan en met deze feedback is een mooi plan ontstaan.

Een mooi verblijfsgebied waar tal van activiteiten kunnen plaatsvinden; maar waar ook de rust is en kan worden genoten van de oude IJssel, het groen en het unieke karakter van de Bleek. Het is ook goed om te zien dat er ook aandacht is voor de ecologie, hier is met het Waterschap zorgvuldig naar gekeken.

Het CDA is blij dat het openbaar toilet al volgend jaar gerealiseerd kan worden . Daardoor wordt voldaan aan de al jaren lange grote wens van een goeie voorziening, toegankelijk voor iedereen.

De Gaswal en de Missetstraat zullen worden versmald. Hierdoor wordt meer ruimte gegeven aan de fietsers en voetgangers. Door 2 keer de Gaswal en Missetstraat af te sluiten is er een goed beeld verkregen van deze mogelijkheid. Onderzoeken van Goudappel Coffeng tonen aan dat dit elders niet tot onaanvaardbare situaties zal leiden.

Tijdens de beeldvormende raad kwamen er nog van allerlei praktische vragen naar voren zoals ” de aaneengesloten bomenrijen en de ontsluiting van de Prinsenhof”

De wethouder (Ingrid Lambregts) is reeds in gesprek met de betrokken bewoners en er is wederzijds vertrouwen en zij zullen bij de concrete uitwerking worden betrokken.

Hoe het gehele project tot stand is gekomen, de inzet van de leden van de werkgroep, de ambtelijke ondersteuning, geeft dit veel vertrouwen voor de toekomst.

Heeft u meer belangstelling voor deze plannen? Loop dan eens binnen op het Stadslab aan de Heezenstraat 31

Harry Dorland – raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.