26 april 2024

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs – Ruimte om te groeien aangenomen

Op donderdag 25 april 2024 debateerde de gemeenteraad over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Onderstaande tekst was onze gedachte die we wilden communiceren.
Zaals het gaat in debat, het is niet woordelijk precies zo uitgesproken, maar wel volgens deze lijnen. Mocht u de inbreng van onze woordvoerder onderwijs, Paul Hilferink terug willen kijken, klik dan hier.

De bijdrage
Voor ons ligt het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Doetinchem heeft als onderwijsstad een eer hoog te houden en op de scholen wordt het fundament gelegd waarop de kinderen in onze gemeente de rest van hun leven zullen bouwen. Scholen zijn daarmee integraal onderdeel van onze meest essentiële basisvoorzieningen. Een ieder komt er minimaal 1x in het leven mee in aanraking. Daarnaast houden ze onze buurten en dorpen leefbaar en zijn ze een toonbeeld van een samenleving die zorgt voor elkaar.

De gemeente heeft zorgplicht voor de huisvesting van onze scholen. Vijf jaar geleden schrok het CDA van het beschikbare budget toen we zelf ook al constateerden dat er erg veel schoolgebouwen aan vernieuwing toe waren de komende jaren. Bouwtechnisch verouderde scholen, verduurzaming van de scholen, vergroten van de kansengelijkheid en binnenklimaat waren opgaven die alleen wel op de gemeente afkwamen. We vonden het daarom ook heel belangrijk om in de coalitieagenda af te spreken dat er een plan zou komen voor onze scholen.

Het plan dat voor ons ligt zit enorm gedegen in elkaar. Alle belangen zijn zorgvuldig afgewogen en we willen de wethouder, zijn ambtenaren en de onderwijskoepels een compliment geven dat ze zo constructief samengewerkt hebben en waar nodig over hun eigen schaduw heen gesprongen zijn. Niet het eigenbelang laten tellen, maar het belang van de samenleving. Een ieder wacht op zijn beurt en een ieder weet waar hij aan toe is. Ook positief is dat na vaststellen vanavond er ook direct in 2024 al aan de slag gegaan kan worden met de plannen. De samenleving ziet dan ook dat de scholen belangrijk zijn en aangepakt worden.

We beseffen ons goed dat we dadelijk een heel gewichtig besluit nemen. Niet iedere hamerslag hier gaat over ruim 117 miljoen! En ook snappen we dat er in de begroting ruimte gemaakt moet gaan worden dit najaar. Dat zal keuzes vergen, maar bij keuzes horen prioriteiten. Scholen staan bij het CDA hoog op het prioriteitenlijstje als vormingsplaatsen van de toekomstige generaties en wij willen ons dus ook hard maken om die ruimte te gaan vinden.

Tot slot nog een tip met betrekking tot de communicatie. Wellicht is het aardig om via de bouwborden naar de samenleving te communiceren dat de gemeente investeert in de school. Dit zie je in het buitenland ook vaak en zo zien onze inwoners dan heel duidelijk wat de gemeente doet voor de samenleving in euro’s en resultaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.