03 oktober 2023

Intentieovereenkomst start haalbaarheidsonderzoek huisvesting asielzoekers in combinatie met andere woningzoekenden

Voor ons ligt de vraag of we in kunnen stemmen met de start van een haalbaarheidsonderzoek.

Zo moeten we het raadsvoorstel beoordelen begrepen we.

Dank voor de vraag om wensen en bedenkingen, terwijl het college dit ook zelf had kunnen beslissen. Dit laat zien dat we elkaar serieus nemen bij moeilijke onderwerpen.

Als CDA zitten we dubbel in de asielcrisis. Zo vinden wat van de hoge asielinstroom, maar daar gaan we hier niet over. We zijn ook voor omzien naar elkaar in tijden van nood. Daar kunnen we hier wel vorm aan geven. De asielcrisis zorgt al jaren voor schrijnende situaties. Doetinchem heeft steeds weer verantwoordelijkheid genomen om asielzoekers humaan op te vangen. We haalden hiermee meerdere keren zelfs het nieuws.

Rozengaarde, De Kruisberg, de crisisnoodopvang en nu willen we vooruitlopen op de Spreidingswet. Onder de Spreidingswet zullen we gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. In Doetinchem zitten we zelf aan het stuur en laten we ons liever niets opleggen. Daarnaast hebben we veel lokale vrijwilligers die hulp bieden bij de opvang en integratie. Door slim te combineren kunnen we nu in een nieuwe wijk asielzoekers wellicht een thuis geven midden in onze samenleving. Bijzonder aan de Spoorzone is dat hier dure koop tot sociale woningbouw samenkomt. Dit zorgt voor een optimale mix van bevolkingsgroepen.

Voor het onderzoek dat nu gestart gaat worden willen we twee wensen meegeven.

  1. Hoe wordt de bestaande buurt meegenomen in de ontwikkeling van het complex?
  2. Kan de veiligheid van alle wijkbewoners nu en in de toekomst gegarandeerd worden? Veiligheid in de breedste zin van het woord. Met het veilig voelen in je eigen woning en eigen buurt bouw je aan draagkracht. Een grote sociale draagkracht zorgt voor een wijk waarin mensen samen zorg dragen voor elkaar en elkaar kennen.

We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek zodat we kunnen afwegen of dit bouwproject een zinvolle ontwikkeling zal zijn.

Bijdrage van raadslid Paul Hilferink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.