15 juli 2020

Kinderraad in Doetinchem

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 juli kwam er een initiatief voorstel van Gemeente Belangen Doetinchem om een kinderraad in te stellen. Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage:

Betreft agendapunt Kinderraad Doetinchem
Voor ons ligt een sympathiek initiatief voorstel van Gemeente Belangen Doetinchem om vandaag te besluiten dat er naast een kinderburgemeester nu ook een kinderraad in Doetinchem gaat komen.
Wat ons betreft compliment aan Gemeente Belangen Doetinchem om met dit voorstel te komen. De doelstelling om kinderen te laten aangeven wat kinderen bezig houdt en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor onze kinderen lijkt ons een prima doelstelling. Zij kunnen via de kinderraad hun stem laten horen en als inwoners van onze gemeente is dat ook een belangrijk recht van deze kinderen.

In het voorstel wordt aangegeven dat alle basisscholen op vrijwillige basis kunnen meedoen en er één afgevaardigde in de kinderraad zal zijn per school. Het CDA vindt het belangrijk om de kinderraad zo breed mogelijk te laten functioneren waarbij een deelname van alle basisscholen in de gemeente dan gewenst is omdat alle wijken en kernen dan vertegenwoordigd zullen zijn.Het voorliggende voorstel is een voorstel op hoofdlijnen.Het is wat het CDA betreft wel belangrijk om als we nu deze keus gaan maken we wel moeten toezien dat de kinderraad geen eendagsvlieg wordt. We denken dat het goed zal zijn om zoals ook al geopperd in de beeldvormende raad om een werkgroep te starten die een verdere uitwerking van de kinderraad voor haar rekening neemt.

Het CDA is zeker bereid om haar bijdrage te leveren aan deze werkgroep en wij zullen dan ook dit raadsvoorstel steunen.

Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.