29 maart 2024

Mobiliteitsvisie aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart stond de mobiliteitsvisie van wethouder Steintjes op de agenda.
In het Mobiliteitsplan Doetinchem 2036 staat hoe het verkeer en vervoer in Doetinchem eruit moet zien in 2036. Het helpt om de juiste keuzes te maken en rekening te houden met belangrijke ontwikkelingen, zoals de groei naar 70.000 inwoners in 2036.

- Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk buiten het centrum heen rijden.
- De functie van een weg bepaalt de snelheid. Er komen meer 30 km wegen.

Namens de fractie deed Dennis van Hal de volgende bijdrage;

Wij staan positief tegenover deze plannen, die een verschuiving in mobiliteitsprioriteiten belichamen en een nieuwe focus leggen op leefbaarheid.

Het hanteren van het stomp-principe juichen wij toe, omdat het een erkenning is van de noodzaak om de voetganger en fietser centraal te stellen in ons verkeersbeleid. Tegelijkertijd blijft er ook ruimte voor de auto, die een belangrijke rol blijft spelen in de mobiliteit van onze gemeente. Dit omdat wij als centrumgemeente ook goed bereikbaar willen zijn voor inwoners buiten onze eigen gemeente.

We zijn hiernaast verheugd te zien dat er herijkingen gaat plaatsvinden in ons wegennetwerk, waarbij de knelpunten die uit de samenleving naar voren komen serieus worden genomen. Denk hierbij aan de verbetering van fietsroutes, met extra aandacht voor gebieden rondom de binnenstad en belangrijke verkeersaders zoals de Rijksweg naar Gaanderen en het centrum aansluitend op deze weg. Ook de geplande verbeteringen bij diverse spoorwegovergangen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid en doorstroming in onze gemeente. We kijken erna uit dat vakkundige verbeteringen binnen redelijke termijnen kunnen worden gerealiseerd.

Desalniettemin willen we onze wethouder wel aanmoedigen om de ontsluiting van Overstegen nogmaals zorgvuldig te beoordelen. Onze fractie maakt zich zorgen dat de voorgestelde ontsluiting mogelijk niet via de rondweg zal verlopen, maar door het centrum. Dit kan leiden tot ongewenste verkeersstromen en mogelijke overlast voor bewoners. Maar wij geen verkeerskundige dus geven dit graag terug aan het ambt.

Ook vragen wij de wethouder om scherp te blijven op onze Openbaar Vervoer infrastructuur om de kwaliteit te borgen en mogelijk te verbeteren door initiatieven zoals de regio-express. Vooral de buslijnen geven steeds meer reden van zorg in Gelderland.

Kortom een visie waarmee wij stappen gaan maken.

De visie werd unaniem aangenomen. Een belangrijke stap voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Doetinchem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.