08 juli 2022

Motie ''Stikstof''

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli was het CDA mede-indiener van de motie ''Stikstofbeleid''.
De motie werd met ruime steun aangenomen. Onze woordvoerder Jessie Mons deed de volgende bijdrage;

“Voor het CDA zijn een sterke landbouwsector en een vitaal platteland onmisbaar voor de toekomst van ons land. De landbouwsector zorgt voor onze voedselzekerheid en levert een belangrijke bijdrage aan het landschapsbeheer. Tegelijk staan wij voor het behoud en herstel van kwetsbare natuurgebieden, als onderdeel van een gezond en leefbaar land.”

Dit is de insteek van het CDA. En ik vind het persoonlijk ook zeker belangrijk om beide punten te benoemen bij deze toelichting. Deze motie ligt er namelijk niet omdat wij tegen alle plannen willen ingaan en niet mee willen bewegen. Ook het CDA en vele leden van haar achterban, waaronder die uit de agrarische sector, zien in dat er wat moet gebeuren aan de stikstofuitstoot. Sterker nog, hier in Gelderland wordt al 3 jaar samengewerkt aan de reductie van stikstofemissie, waarvan men al 2 jaar bezig is met de uitvoering.

Echter vragen we middels deze motie wel om duidelijkheid en  perspectief voor deze o-zo-belangrijke en al vaker gedupeerde sector, na het verschijnen van de stikstofbrieven.

We willen de aanpak waar we in Gelderland al mee bezig waren, de verdere ruimte geven die het nodig heeft; in gesprek met elkaar. Volgens gedeputeerde Peter Drenth worden daarin de landelijke doelen voor stikstofreductie gehaald, ‘zonder ons landelijk gebied leeg te trekken’. Ook is het van belang, voor zowel de natuur als voor de boeren, dat we kijken naar de werkelijke stand van de natuur en breder kijken dan alleen stikstof. Er zijn namelijk veel factoren die effect hebben op de natuur, waarvan stikstof er één van is.

In conclusie: Door samen te werken en met realistische en haalbare plannen te komen, kunnen we mooie resultaten behalen die goed zijn voor zowel boer als natuur. Daar willen wij ons hard voor maken. Als we naast elkaar staan, komen we tenslotte verder dan tegenover elkaar.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.