30 november 2023

Omgevingsvisie vastgesteld

Vandaag hebben we de Omgevingsvisie ‘Doetinchem, kloppend hart van de Achterhoek’ vastgesteld. Hieronder leest u de bijdrage van onze woordvoerder Jessie Mons-Vuulink.

Voor ons als raad een erg belangrijk document omdat dit onder de Omgevingswet het belangrijkste kaderstellende document is voor de gehele fysieke leefomgeving.

En met dat in gedachte, wil ik zeggen dat het CDA erg blij is met het stuk wat voor ons ligt: Een stuk, écht in de geest van de Omgevingswet, met een integrale visie;    Een stuk wat kaderstellend is, maar met genoeg concrete beleidsuitgangspunten waaraan getoetst kan worden. Onze complimenten gaan dan ook uit naar het college en alle betrokken ambtenaren.

En deze visie zou niet mogelijk kunnen zijn zonder onze eigen inwoners die input hebben gegeven die de bouwstenen vormden voor dit stuk.

Er zijn veel positieve gebiedsprocessen geweest. Vanuit de boeren in het buitengebied van Gaanderen is er zelfs aangegeven dat zij dermate tevreden waren dat zij geen behoefte voelden om een zienswijze in te dienen.

Natuurlijk houdt het hier niet mee op. Er wordt in het stuk ook verwezen naar verschillende documenten die nog verder uitgewerkt worden, en ook gaan bijdragen aan de verbetering van onze fysieke leefomgeving. We zien dan ook uit naar deze aanvullingen. Zoals al eerder is genoemd: Het is een dynamisch document, dus we blijven aan dit stuk bouwen. Dat is ook goed. Maar wij geloven dat dit een uitstekende start is.

Deze visie is een toekomstvisie, met denkrichtingen die ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. En ondanks dat er met een visie nog niks concreet mogelijk gemaakt wordt, hebben we tijdens de beeldvormende raad (en door de vele zienswijzen) gemerkt dat deze visie sommige inwoners en ondernemers onrustig maakt.

Ik hoop in deze bijdrage wat van die zorgen weg te kunnen nemen. Want wij zullen erop toezien dat er altijd goed getoetst wordt aan wet- en regelgeving én aan het kader die we vanavond vaststellen.

Voor de mensen uit oud-Dichteren, die vol passie vertelden over hun mooie leefomgeving, betekent dit dat we letten op teksten zoals op blz. 30 waar staat dat cultuurhistorische en landschappelijke karakteristieken worden behouden en meegenomen worden in nieuwe ontwikkelingen.

En op blz. 40: “We vinden het belangrijk dat het Achterhoekse landschap overeind blijft en koesteren de kwaliteiten van het landelijk gebied.”   

Voor de mensen die zich zorgen maken over gezondheidsrisico’s van windenergie: “Bij windenergie is de volksgezondheid een belangrijke afweging. Voor het lopende windinitiatief … geldt dat wij het onderzoek en de regels van het Rijk, die momenteel opgesteld worden, als vertrekpunt nemen”

Voor de natuurliefhebber: “We versterken de natuur door het stimuleren van de aanleg van natuur en de aanplant van groen. Daarbij hebben we aandacht voor het ontwikkelen van een robuuste, aaneengesloten groenblauwe structuur.”

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ondanks dat we een visie hebben die zich richt op de toekomst, is het altijd belangrijk dat er recht wordt gedaan aan de huidige situatie met de rechten die inwoners en bedrijven momenteel hebben en dat er ook recht wordt gedaan aan de omgeving.

Maar wel met een visie voor morgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.