29 maart 2024

Parkeervisie aangenomen populaire dagkaart blijft

Op de agenda van de raadsvergadering stond donderdag 28 maart de nieuwe parkeervisie. 

De parkeerinkomsten groeien minder hard dan de kosten voor parkeren. In de Parkeervisie staan voorstellen om de inkomsten te verhogen en om parkeren in de binnenstad in de toekomst mogelijk te houden. Het college stelt een aantal maatregelen voor die extra inkomsten opleveren. Er is ook aandacht voor het stallen van fietsen. Naar aanleiding van een motie van de raad wil het college de fietsenstalling Nieuwstad bij wijze van proef op alle zondagen openen in mei, juni en juli. 

Namens de fractie deed Dennis van Hal de volgende bijdrage;

Als CDA-fractie hebben wij uitgebreid gesproken over de parkeervisie van onze gemeente, en we erkennen de impact die dit heeft op zowel onze inwoners als onze ondernemers. Het is van cruciaal belang dat we weloverwogen keuzes maken die zowel het welzijn van onze gemeenschap als de economische vitaliteit van onze stad bevorderen.

De parkeervisie sluit nauw aan bij het mobiliteitsplan dat eerder is besproken. We zijn verheugd te zien dat er meer aandacht is voor fietsers, dat er aandacht wordt besteed aan de routing van parkeerplaatsen naar het stadscentrum, en dat we voldoende parkeerruimte behouden voor bezoekers. Ook zijn we positief over de ontwikkelingen die ten goede komen aan bewoners van de binnenstad, gezien de groeiende bewoning daar.

Hoewel de visie voornamelijk gericht is op de binnenstad, erkennen we de noodzaak om ook naar onze dorpen en wijken te kijken. Daarom zijn wij content met de prioriteringen middels doelgroepgericht parkeren en besteden we speciale aandacht aan mindervaliden.

Een belangrijk onderwerp dat leeft onder onze inwoners en ondernemers is het doel dat het parkeren budgettair neutraal moet zijn. Het is niet langer de vraag of dit nodig is, maar hoe we dit het beste kunnen realiseren. We zijn dankbaar dat de wethouder ons een menukaart heeft geboden om de kosten en mogelijke financieringswijzen goed te kunnen beoordelen.

Wij zijn van mening dat het behouden van de dagkaart van 4 euro essentieel is om het aantrekkelijk te maken voor mensen om langer in onze binnenstad te verblijven, zelfs als dit financieel niet de meest voordelige optie voor de gemeente is. Daarnaast vinden we onze lijn goed liggen in verhouding met vergelijkbare steden. We zijn echter van mening dat een eventuele verhoging gelijkmatiger had kunnen verlopen, maar wij zijn dankbaar dat dit niet tijdens de pandemie is gebeurd.

We roepen de wethouder wel op om kritisch te blijven kijken naar de gemaakte kosten.

Samengevat zijn wij als CDA-fractie van mening dat de voorgestelde parkeervisie een evenwichtig compromis is dat zowel de belangen van onze inwoners als onze ondernemers dient. We moeten blijven streven naar een stad die groeit en bloeit, en dit kan alleen worden bereikt door weloverwogen en doelgerichte beslissingen te nemen op het gebied van parkeren en mobiliteit.

Dank u wel voorzitter.

De parkeervisie werd met een grote meerderheid aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.