02 maart 2023

Regionale Woonagenda Goed wonen in een vitale regio

Bouwen, bouwen, bouwen zeiden we als CDA tijdens de verkiezingen. De CDA-fractie is daarom erg blij met de nieuwe regionale woonagenda. Een eigen woonplaats vormt het anker van een huishouden in de wereld. Het voorliggende stuk vormt een belangrijke tussenstap in het proces van de opgave die de landelijke overheid stelt richting de lokale woonagenda. Regionaal is heel constructief met alle relevante partijen en de ons omliggende gemeenten opgehaald welke stippen er gezet moeten worden op de horizon. Zo wordt de leefbaarheid binnen de Achterhoek op peil gehouden en sluit de toekomstige woonsituatie goed aan bij de behoeften van onze inwoners.

Ouderen moeten zo lang mogelijk met eigen regie in hun huis kunnen blijven wonen, terwijl nieuw talent aan de regio gebonden moet worden en blijven. Dit klinkt logisch, maar de woonsituatie van deze doelgroepen is hier heel anders als in andere delen van het land. Door te weten hoe de omliggende gemeenten zich in samenhang met Doetinchem ontwikkelen kunnen we onze inwoners en toekomstige inwoners perspectief bieden.

Gelukkig staan er veel concrete aantallen van nieuw te bouwen woningen genoemd. Dit is geen luchtfietserij, maar aantallen die ook daadwerkelijk gebouwd kunnen gaan worden. Ook wordt duidelijk hoe in de kwaliteit van de bestaande woonvoorraad geïnvesteerd kan worden. Volkshuisvestingswoningen en woningen in eigen bezit zullen verder verduurzaamd worden, waarbij er ook oog is voor de kleine portemonnee.
 

We zijn blij dat de regionale woonagenda de contouren goed zichtbaar maakt waarbinnen de lokale woonvisie nu ontwikkeld kan worden. Contouren die niet dwingend zijn, maar ideeën scheppend zoals we begrepen hebben tijdens de beeldvormende raad. We kijken nu uit naar de lokale woonagenda om zo nog meer duidelijkheid te bieden aan onze inwoners.

Woordvoerder: Paul Hilferink

Bron afbeelding: Gemeente Doetinchem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.