29 juni 2020

Rekenkamerrapport Participatie in Doetinchem - Goed op weg

Donderdag 25 juni stond het rekenkamerrapport ''Participatie in Doetinchem - Goed op weg'' op de agenda van de raad;
Namens het CDA Doetinchem deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage;

De rekenkamer heeft februari jl. het rapport over de participatie in Doetinchem aan de raad overhandigd en toegelicht. Wij willen de rekenkamer hartelijk danken voor dit uitvoerige en duidelijke rapport.

In dit rapport staan met een aantal projecten als voorbeelden beschreven hoe de gemeente Doetinchem om gaat met burgerparticipatie. Het rapport heeft de titel gekregen goed op weg waarmee ook direct de kwalificatie benoemd is van hoe de gemeente Doetinchem een juiste invulling geeft aan deze participatie. Mooie conclusie waar we met ons allen trots op mogen zijn. Betekent dit dan dat we tevreden kunnen zijn en achterover kunnen gaan leunen. Nee dat is niet het geval. In het rapport zijn er een aantal aanbevelingen gedaan en het college heeft in voorliggend raadsvoorstel haar reactie aangegeven wat zij met deze aanbevelingen wil gaan doen.

Als CDA vinden we het belangrijk om de ruimte aan de samenleving te geven en dus zoveel als mogelijk is samen te doen met onze inwoners en we zijn dan ook zeer content met de uitkomsten van het rapport en we zien dan dat de uitvoering van het participatiebeleid in Doetinchem zich goed ontwikkeld. Dat wordt bevestigd door de rekenkamer in het rapport. Ieder initiatief van Participatie is anders en zal maatwerk zijn. Het CDA pleit er dan ook voor om van te voren geen vaste kaders vast te leggen. Deze kaders kunnen de creativiteit van de initiatieven afremmen en dat is juist niet wat je moet willen. Belangrijk is ook dat iedere inwoner kan meedoen. Dat betekent ook dat het zo zou kunnen zijn dat er per wijk een andere aanpak de oplossing is om tot een succesvol participatietraject te komen.

Het college geeft in haar reactie aan dat er dit jaar nog een participatieprotocol ter vaststelling richting de raad zal komen. Hierin worden in grote lijnen de spelregels voor de participatie in vastgelegd. We zien het protocol met belangstelling tegemoet.

Het is belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van het participatiebeleid in de gemeente Doetinchem. Het instellen van een gemeenschappelijke werkgroep waarin zowel inwoners, ambtenaren, college en raad vertegenwoordigd zijn is dan ook een prima instrument om die voortgang en ontwikkeling te bewaken. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de raad goed geïnformeerd blijft en vragen wij dan ook aan het college om ons periodiek te informeren over de voortgang van de participatievoorstellen.

Wij zullen als CDA dan ook voor het raadsvoorstel stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.