21 december 2023

Structuurschets Spoorzone Doetinchem

Onlangs hebben we de Omgevingsvisie vastgesteld waarin de spoorzone al genoemd werd als een gebied met potentie; als het aan ons ligt hét toekomstige visitekaartje voor Doetinchem en de Achterhoek.

De spoorzone heeft zo ongelofelijk veel potentie omdat er momenteel nog relatief veel onbenutte ruimte is. En dat biedt ruimte om te dromen; dromen van een plek om te wonen, werken, leren, ontmoeten en verblijven.

Deze droom wordt beeldend gemaakt in de voorliggende structuurschets.

Het laat zien hoe we niet alleen de spoorzone kunnen ontwikkelen, maar ook hoe deze ontwikkeling kan bijdragen aan de doelstellingen die we hebben voor heel Doetinchem. Als we dit gebied goed benutten, kan het bijdragen aan:

  • Het zijn van een bruisende centrumstad waar van alles gebeurt
  • Het beter bereikbaar zijn voor Doetinchemmers én bezoekers van onze mooie stad
  • Het bieden van ruimte om te ondernemen én daarmee ook voor werkgelegenheid
  • Het realiseren van meer woningen voor onze inwoners
  • En zo nog veel meer…

Deze droom is niet gelijk realiteit en het is een project van de lange adem. Maar dit document is de start. De stip op de horizon.

Maar die stip hebben we niet alleen gezet. Dit proces is begonnen in contact met belanghebbenden en wat is het gaaf om te zien wat dan uit die samenleving kan komen.

Het doet ons dan ook goed om te lezen dat weer samen met belanghebbenden gekeken gaat worden hoe we naar die stip toe kunnen werken.

Deze gebiedsopgave is een flinke, met grote ambities, maar ook met grote aandacht voor de al aanwezige waarden, mensen, instellingen en bedrijven.

In mijn bijdrage bij het vaststellen van de omgevingsvisie noemde ik al hoe belangrijk het is om met respect voor wat er al is te kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Vandaar dat de fractie van het CDA ook het amendement van de VVD e.a. ondersteunt. De bedrijven die niet meer op het kaartje van 2050 staan, mogen er zijn en mogen ook blijven. Daar dient geen misverstand over te bestaan.

Samen maken we de samenleving. En samen komen we tot een prachtig plan voor de spoorzone: toekomstig visitekaartje voor Doetinchem en de Achterhoek.

Deze bijdrage werd uitgesproken door onze woordvoerder Jessie Mons-Vuulink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.