15 juli 2020

Vaststelling MPO (Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties)

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli stond de MPO op de agenda. Bennie Ernst deed namens het CDA de volgende bijdrage;

Voorzitter, leden van de raad,

Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties worden we geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen.Als er gekeken wordt naar deze MPO is er volop vraag naar woningen.De vraag is groot, woningen staan maar korte tijd te koop en het aanbod is krap.We vinden het fijn dat het college hiervoor een plan heeft en dat er gezocht wordt, waar te bouwen. Voor ons is wel belangrijk dat er rekening mee wordt gehouden dat er genoeg gebouwd moet worden voor onze jeugd en voor oudere mensen.

We zijn blij dat er actie ondernomen wordt om, als gemeente, op deze wijze ook fors te groeien in het aantal inwoners  en dat is uiteraard  ook financieel goed voor onze gemeente.Ook de vraag naar kavels op de bedrijventerreinen doet ons deugd.
Ondanks de "coronadip" blijft de vraag bestaan.

De kansen liggen er en door de A18 kunnen mensen vastgehouden worden in de omgeving of hier naar toe gehaald, omdat wij op deze manier zorgen voor extra werkgelegenheid.Weer mogen bouwen; het resultaat van alle grondexploitaties gezamenlijk is met € 3,1 mln. verbeterd (ten opzichte van vorig jaar) en de risico's zijn teruggebracht. Mooi toch, dat we op deze manier weer de positieve kant op gaan. Ook het project Iseldoks waar we, als toenmalige raad, jaren geleden de keuze hebben gemaakt om wel of niet met dit project door te gaan loopt, zoals we lezen redelijk goed, maar zal ons financieel wel windeieren leggen. Voorzitter,Wetende dat, wat de grondexploitaties betreft, er bepaalde onzekerheden in zitten, lezen we ook dat er voor gezorgd wordt dat het weerstandsvermogen voldoende is om risico's op te kunnen vangen.

Mede daarom kunnen we ons vinden in het besluit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.