08 juli 2022

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Keppelseweg

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli stond ''de verklaring van geen bedenkingen zonnepark Keppelseweg'' op de agenda.
Het CDA stemde in met dit agendapunt. In het coalitieprogramma is afgesproken om de huidige vier initiatieven uit te voeren
en daarna pas op de plaatst te maken en de kaders opnieuw te bekijken. Namens het CDA deed Jessie Mons de volgende bijdrage;

Op 20 juni 2022 heeft het kabinet besloten om het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen. Dit is een van de vele gevolgen die de oorlog tussen Oekraïne en Rusland met zich mee heeft gebracht.                                                                                                De oorlog heeft ons laten zien hoe afhankelijk wij zijn wat onze energievoorziening betreft en heeft daarmee de vinger op een zere plek gelegd. Ondanks het feit dat dit natuurlijk een zeer verdrietige gewaarwording is, laat het ons wel herinneren aan een doel wat wij voor ogen hebben: ‘een duurzame energietransitie’, en hoe belangrijk het is om daar juist nu al stappen voor te zetten. (Niet alleen vanuit een duurzaamheidsperspectief.)

Eerder zagen wij met zijn allen het belang van een duurzame energietransitie al in, onder andere bij het vaststellen van de routekaart energietransitie 2030. Een document met een ambitieuze opgave, maar een die we met beide handen aan zouden moeten pakken. Als CDA willen wij vanuit rentmeesterschap dit zeker ondersteunen en hierin samen met u stappen maken.

Dit hebben wij, als raad tezamen, in het verleden al gedaan door in te stemmen met 4 initiatieven, waarvan we er vanavond een behandelen. Voor ons ligt een plan voor een zonnepark die energie zal leveren voor zo’n 2700 huishoudens. Het is een plan met landschappelijke inpassing, aandacht voor biodiversiteit en er wordt ingezet op multifunctioneel gebruik van het zonnepark. En misschien nog wel het belangrijkste: het is een plan met een zeer uitgebreide ruimtelijke onderbouwing.                                            Want, mochten wij geen verklaring van geen bedenkingen willen geven, zouden wij gehouden zijn deugdelijk te motiveren waarom hier geen sprake zou zijn van ‘een goede ruimtelijke ordening’.

Dit alles is waarom wij voor het afgeven van de verklaring zouden willen stemmen.

Maar we willen wel scherp blijven in dit duurzaamheidsdebat. We staan als CDA voor een duurzame energietransitie, maar deze moet wel verlopen met aandacht voor de betrokken partijen en belangen. In het verleden stonden wij al voor het gebruik van maximaal 3% van onze landbouwgrond voor de realisatie van zonneparken, waar de 4 huidige initiatieven binnen vallen. Ondanks de toezeggingen wat deze initiatieven betreft, kijken we hierna graag naar de mogelijkheden om opties voor zonne-energie op daken verder te benutten. Ook achten wij het wenselijk om het participatieproces voor eventuele verdere initiatieven onder de loep te nemen. Daarom zijn we na deze projecten voor een pas op de plaats om samen het kader opnieuw te bekijken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.