26 februari 2021

Werk moet lonen bij nieuwe pilot parttime werken van Laborijn

Afgelopen woensdag, 24 februari, verstuurde het college van B&W raadsmededeling 2021-18 “Pilot impulsregeling parttime werken van Laborijn”. De raadmededeling is hier te lezen. Via de in de raadsmededeling beschreven aanpak is het de bedoeling om meer inwoners die nu afhankelijk zijn van een uitkering aan het werk te krijgen. Een lijn waarin het CDA zich goed kan vinden. Het viel ons alleen op dat de extra verdiensten via een spaarsysteem slechts twee keer per jaar uitbetaald worden in plaats van iedere maand. Naar ons idee moet werken altijd lonen en dan het liefst ook zo direct mogelijk. We vroegen ons af waarom er gekozen was voor een uitkering in twee termijnen. Dit blijkt wettelijk niet anders te kunnen wanneer je niet wil dat inwoners gekort worden op aanspraken op bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag. Gelukkig is er bewust gekozen voor twee momenten waarop extra geld welkom is in een huishoudbudget, kort voor de zomer en kort voor de feestdagen. Duidelijk is ook dat het college deze situatie ook niet wenselijk acht en daarom in gesprek is met het ministerie om zo mogelijk te komen tot meer uitbetalingen per jaar. Het CDA hoopt dat dit tot resultaat leidt zodat een inwoner die via de regeling aan het werk komt ook direct ervaart dat werken iets extra’s oplevert.

Onze vraag en het antwoord van het college zijn hier te lezen.

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.