Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van Doetinchem en van de Achterhoek - over de weg, met het openbaar vervoer én digitaal - is een eerste voorwaarde voor een leefbare en economisch vitale regio. Waar jong talent volop kansen heeft en bedrijven kunnen floreren. Omdat mensen over gemeentegrenzen heen bewegen moeten gemeenten de handen ineenslaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. De spoorlijn Arnhem-Winterswijk is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland, maar door het (grotendeels) enkelspoor kwetsbaar. Door te investeren in goede digitale en fysieke bereikbaarheid hoeven bedrijven, medewerkers en jongeren niet weg te trekken en blijft iedereen aangehaakt op een snel veranderende wereld. Door een betere bereikbaarheid is het aantrekkelijk voor bedrijven om zich in de regio te vestigen en voor jonge gezinnen en jongeren om hier te wonen. De reisafstand van huis naar werk is dan ook korter. Binnen en buiten de kernen is de veiligheid van de fietsers belangrijk.

Dit gaan we doen:

  • We kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.
  • We zetten in op de realisatie van doorfietsrouters.
  • We maken een inhaalslag op het gebied van wegenonderhoud. Dit komt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid ten goede.
  • Nieuwe bezuinigingen op verkeer zijn onacceptabel. Er moet juist meer geld komen voor onze wegen, fiets- en voetpaden.
  • We maken werk van een emissieloze binnenstaddistributie.
  • Goed openbaar vervoer is voor onze stad en dorpen enorm belangrijk. We blijven dit onder de aandacht brengen bij de provincie.
  • We zetten ons in voor de realisering van regionale OV-knooppunten met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.