Cultureel erfgoed

Het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang. Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijke verleden, over samenleven en duurzaamheid. Binnen onze gemeente zijn ongeveer 2.000 mensen lid van een van de drie historische verenigingen. Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed, aan dialecten en aan de feesten van gemeenschappelijkheid zoals het carnaval, de schuttersfeesten en de kermissen.

Dit gaan we doen:

  • Het CDA is voorstander van een toekomstvisie voor ons cultureel erfgoed.
  • Het CDA wil waardevolle monumenten en kerken, kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties bewaren en toegankelijk houden.
  • Behalve grote restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner, maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren.
  • We gaan door met het zichtbaar maken van de historie binnen de gemeentegrenzen, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld gebeurde bij ''het ei''.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.