Stad & Land

De afgelopen jaren is duidelijk herkenbaar gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze stad en de dorpen. Met als zichtbare resultaten onder andere de transformatie van de ring rond het Ei, de flaneersteiger, het stadsstrand en de ijskraam aan de Oude IJssel, en de woonwijk Iseldoks-Intermeco. De komende jaren zullen het project Iseldoks-Oude IJsseloevers, woningbouw in het Loo-kwartier en op de Saronix-lokatie worden gerealiseerd.

En de woonwijken Wehl-Heideslag, Vijverberg-Zuid en Wijnbergen zullen worden afgemaakt. Ook dankzij het project ‘Aanvalsplan Binnenstad’ heeft Doetinchem haar koers scherp in beeld. Het CDA ondersteunt van harte het interactieve proces binnen de werkgroepen die samen Gastvrij Doetinchem steeds aantrekkelijker maken voor langdurige bezoeken van inwoners en bezoekers.

Het vele groen, zichtbaar tot in de centra, is een grote kwaliteit van onze stad en onze dorpen. Met de uitbreiding van de Zumpe als verbinding tussen stad, randweg en bestaande natuur, wordt een fors aantal hectares toegevoegd aan het uitloopgebied van de stad. Verder ziet het CDA met genoegen dat inwoners zelf al steeds vaker met initiatieven komen om bijvoorbeeld nieuwe groen en speelprojecten mede te ontwikkelen en te onderhouden. ‘Buur maakt natuur’ en kinderboerderij Kokiezier aan de rand van De Huet, het GESCO-terrein in Gaanderen, ‘De Tuut’ in Nieuw-Wehl en natuurspeelpark Doetebol in de wijk Schöneveld zijn daarvan mooie voorbeelden.

Ons buitengebied is uniek in Nederland. Velen komen op vakantie om te genieten van ons Achterhoekse coulisselandschap. Door onze gemeente loopt de grens tussen het Achterhoekse landschap en de meer open structuren van de Liemers. Naast groen- en natuur- is ons buitengebied ook werklandschap. Boeren moeten zich kunnen bewegen in dit landschap. Zij zijn de belangrijkste hoeders van het buitengebied tegen de laagste kosten. Een gezonde agrarische sector voorziet ons niet alleen van voedsel, maar ook van een leefbaar en verzorgd platteland.

Agrarische bedrijven hebben het recht zich verder te ontwikkelingen én omwonenden het recht op goed omgevingsbeleid. Dat moet in goede harmonie zijn, zodat we een vitaal, krachtig en leefbaar buitengebied houden. Door de versnelde afname van het aantal agrarische bedrijven ligt verpaupering van het buitengebied op de loer. De gemeente Doetinchem streeft naar innovatieve oplossingen die deze verpaupering kunnen tegengaan.

Het CDA blijft zich inzetten voor een volledig dekkend mobiel netwerk en snel internet. Samen vormen ze een basisvoorziening voor een innovatieve economie, voor de leefbaarheid en de veiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.