Buitengebied

Ons buitengebied is uniek in Nederland. Velen komen op vakantie om te genieten van ons Achterhoekse coulisselandschap. Door onze gemeente loopt de grens tussen het Achterhoekse landschap en de meer open structuren van de Liemers. Naast groen- en natuur- is ons buitengebied ook werklandschap. Boeren moeten zich kunnen bewegen in dit landschap. Zij zijn de belangrijkste hoeders van het buitengebied tegen de laagste kosten. Een gezonde agrarische sector voorziet ons niet alleen van voedsel, maar ook van een leefbaar en verzorgd platteland. Agrarische bedrijven hebben het recht zich verder te ontwikkelen en omwonenden het recht op goed omgevingsbeleid. Dit moet in goede harmonie zijn, zodat we een vitaal krachtig en leefbaar buitengebied houden. Door de versnelde afname van het aantal agrarische bedrijven ligt verpaupering van het buitengebied op de loer. Het CDA streeft naar innovatieve oplossingen die deze verpaupering kunnen tegengaan. Het CDA vindt dat juist in het buitengebied functies naast elkaar moeten kunnen bestaan.

Dit gaan we doen:

  • Samen met de gebruikers van het buitengebied een plan van aanpak maken tegen verpaupering.
  • We willen een landbouwvisie ontwikkelen met als zijstraat aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van recretatie en natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw.
  • Boerenbedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat er voldoende ruimte en middelen zijn om vanuit eigen vakmanschap en innovatiekracht de stappen te kunnen nemen die nodig zijn voor hun toekomst.
  • We moeten op zoek naar slimme en betaalbare maatregelen om ook in de Achterhoek vruchtbare landbouwgrond te houden. Droogte is ook voor onze boerenbedrijven een grote uitdaging.
  • We willen dat de komende 4 jaar zon op dak meer aandacht krijgt. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. We willen dat de zonneladder wordt toegepast.
  • Er moeten meer mogelijkheden komen voor boeren die  duurzame energieopwekking vanaf het boerenerf willen realiseren. Hierbij moet worden gekeken naar bijvoorbeeld windmolens en andere mogelijkheden op het boerenerf.
  • De kloof tussen boer, burger en gemeente moet worden gedicht. Daarom gaat iedere ambtenaar die betrokken is bij activiteiten in het buitengebied eerst op werkbezoek voordat er beleid wordt voorbereid.
  • Het buitengebied is er voor de mensen de er wonen en werken en niet voor plannenmakers. De belangen van de inwoners van het buitengebied worden dan ook betrokken bij nieuwe plannen in dat gebied”
  • Agrarische ondernemers moeten ruimte behouden en zonodig meer ruimte krijgen om te ondernemen. Veranderende regelgeving vraagt ook flexibiliteit van de gemeente in bijvoorbeeld het schrappen of aanpassen van regels om aan maatschappelijke wensen te kunnen voldoen”.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.