Veiligheid

Veiligheid is meer dan getallen in statistieken. Het is een basisbehoefte in een sterke samenleving. Het wil zeggen dat mensen in hun buurt, op hun werk en in bijvoorbeeld hun sport positief aan de slag kunnen, zonder overlast of vernielingen. Dit geldt des te meer voor kinderen en kwetsbare ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden maar daden. Op bedrijventerreinen moet gewoon gewerkt kunnen worden, feesten moeten vrolijk verlopen en hulpverleners moeten hun taken onbelemmerd kunnen uitvoeren. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op bijvoorbeeld verkeersoverlast, veilige schoolomgeving, veilige openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.In het geval van de coffeeshops vindt het CDA dat zo lang het gedoogbeleid niet wordt teruggedraaid er in Doetinchem maximaal 2 coffeeshops mogen zijn, liefst uit de buurt van scholen.

 Preventie, opvoeden en samenwerken is een zaak voor iedereen. De gemeente moet deelnemen in die samenwerkingen en het toezicht en de handhaving goed uitvoeren. 

 De politie moet goed bereikbaar zijn en zichtbaar in de stad, de wijk en het dorp. De politie moet sterk optreden tegen overlastgevende hangjongeren. In het uitgaansgebied moet cameratoezicht mogelijk zijn indien wordt voldaan aan de privacy wetgeving en dit door de politie wordt gezien als nuttig middel tegen overlast in de binnenstad.

 Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De buurtcoach en de wijkagent moeten vast aanspreekpunt zijn in de wijk.

 Signaleren, verantwoordelijkheid nemen en anderen wijzen op hun gedrag horen bij volwaardig burgerschap en zijn volgens het CDA onmisbaar voor veiligheid en handhaving.

 Als er sprake is van verschillen van inzicht tussen overheid en burgers, hoeft niet direct naar juridische middelen gegrepen te worden. Bemiddeling kan voortreffelijk werken.

 Het CDA vindt het actief promoten van ‘WhatsApp buurtgroepen’ een gemeentelijke taak, waar bijvoorbeeld ook het leveren van straatborden bij hoort.

 Uitgangspunt voor het CDA is één coffeeshop op een geschikte plaats en zeker niet in de nabijheid van scholen. Zolang de betreffende coffeeshop(s) nog toegestaan zijn, wil het CDA toezicht van de wijkagent en registratie van klachten. Om verslaving en overlast te voorkomen wil het CDA dat de beschikbare mogelijkheden om het gedoogbeleid aan te scherpen worden benut.. Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen in zijn eigen omgeving. Scholen en hun directe omgeving hebben hierbij prioriteit. Laat scholen, ouders en kinderen met concrete plannen komen voor hun eigen omgeving en faceliteer die plannen als gemeente. Het CDA is tegen een experiment in Doetinchem met wietteelt

 Het CDA bepleit het samen met de buurt aanpakken van de knelpunten die inwoners in de leefbaarheidsmonitor signaleren op het gebied van o.a. speelvoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeersoverlast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.