Ruimte aan de samenleving

De gemeente Doetinchem met de kerkdorpen Wehl, Nieuw Wehl en Gaanderen, de  buurtgemeenschappen zoals Langerak en Wijnbergen, en de stad Doetinchem zelf, is een prachtige woonplaats. Een afwisselende landelijke omgeving is verbonden met een ruim winkelbestand en plezierig uitgaansgedeelte. De economische bedrijvigheid is goed gespreid met een combinatie van agrarische, industriële en dienstverlenende  bedrijven. Kortom, een gemeente met dynamiek en toekomst.

Deze typerende Achterhoekse combinatie van wonen, bedrijvigheid en natuur is opgebouwd door de samenleving zelf: door ondernemers, idealisten, verenigingen, dorpsraden, natuurverenigingen, teveel  om op  te noemen. Het CDA wil erkenning voor de inzichten en kwaliteiten van de samenleving zelf: daar gebeurt het. De mensen die bouwen aan deze samenleving hebben recht op een gemeentebestuur dat meedenkt en meedoet.

Onze CDA-raadsleden denken mee en doen mee, omdat zij midden in de samenleving staan. Als zij besluiten moeten nemen over  verschillende belangen, hebben zij vaste principes: solidariteit, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en gerechtigheid. Deze uitgangspunten moet  u    terug kunnen  vinden  in onze politici. Belangstelling  voor  alles wat gebeurt, bereid om aan te pakken, oog voor de zwakken en respect voor iedereen die meehelpt in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.