De Fractie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het CDA in Druten één raadszetel gehaald. Deze wordt bezet door Johan Wiersma. Aangevuld met twee burgerraadsleden vormen zij samen de CDA-fractie in de gemeente Druten Om de taak als raadslid (of als burgerraadslid) goed uit te kunnen voeren, vindt er in de fractie overleg, voorbereiding en afstemming plaats, over besluiten die in de gemeenteraad genomen moeten worden. De fractie onderhoudt de dagelijkse contacten met; burgers ondernemers of maatschappelijke instellingen, die betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid.

De fractie bestaat thans uit:

Het Bestuur

Het bestuur onderhoudt de contacten met het provinciale en landelijke CDA en regelt de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft de algemene zaken. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de formele procedures rondom de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur bestaat thans uit:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.