Mijn naam is Ton Perlo en sinds 1 November 2016 ben ik voorzitter van het CDA in Druten geworden, dit naast het voorzitterschap van het CDA in West Maas en Waal.

Mijn opleidingen liggen op het gebied van onderwijs, lichamelijke opvoeding, psychologie en business management. In mijn dagelijks leven werk ik als docent Management en Organisatie bij Avans Hogeschool te ‘s Hertogenbosch. Voorheen was ik sportdocent in het HBO en ook nog enkele jaren onderwijzer in het basis onderwijs.

Binnen Avans heb ik een aantal bestuurlijke functies vervuld zoals teamvoorzitter, voorzitter van de medezeggenschapsraad (2008-2011) en (vice) voorzitter van de commissies  financiën en P&O. Van 1995 tot 2010 was ik voorzitter van een internationale vereniging van universiteiten en hoge scholen. Vanaf 2010 mag ik mij erevoorzitter van Dukenet noemen. Mijn bestuurlijke loopbaan beslaat meer dan 40 jaar en in die tijd heb ik, meestal als voorzitter, geopereerd op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal  niveau .

Op dit moment ben ik o.a. voorzitter ven het Overleg Orgaan Maas en Waal.  Daarnaast ben ik al een groot aantal jaren afgevaardigde Amateur Voetbal. In Beneden-Leeuwen ben ik voorzitter geweest van Leones, Fortis en het CDA, waarvan  ik nu opnieuw voorzitter ben, vicevoorzitter van het kerkbestuur en lid van het schoolbestuur. Sinds 1 November 2016 ben ik ook voorzitter van het CDA in Druten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.