07 december 2020

De Begroting 2021 van de gemeente Duiven in een notendop

Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van Duiven de Begroting 2021 vastgesteld. Dit nadat diverse moties en amendementen zijn besproken. Alle zaken die op 10 november zijn besproken staan ​​op de website van de gemeente en kan hier nogmaals (onder agendapunt D.09) op worden nageslagen .   

Maar wat zijn de resultaten daarvan en wat betekent dit voor de portemonnee van de burger? Inmiddels is er een overzichtelijk document beschikbaar waarin in grote lijnen de financiële gevolgen voor het jaar 2021 in beeld wordt gebracht. Daarvoor is hier deze Info-graphic nu beschikbaar

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.