19 november 2022

Eindelijk: Een landelijk verbod op lachgas!

Vandaag maakte het kabinet bekend dat het bezit en de verkoop van (recreatief) lachgas per 1 januari 2023 in heel Nederland verboden zijn. Het CDA is blij met dit verbod, waar Tweede Kamerlid Anne Kuik zich al jaren hard voor maakt. 

Kuik: "Eindelijk! Eerst werd mijn oproep om een lachgasverbod nog belachelijk gemaakt, "want mensen snuiven ook nootmuskaat en dat gaan we ook niet verbieden". Maar dankzij samenwerking met lokale fracties die de noodklok bleven luiden en na vele debatten, vragen en moties in de Tweede Kamer is het nu toch geregeld." Ook de fractie van CDA Duiven-Groessen-Loo heeft hier op aangedrongen. Onze fractie heeft 23 november 2021 het college gevraagd het verbod op lachgas, in afwachting van een landelijk verbod, alvast in de APV van Duiven te regelen. Dat bleek lastig te zijn alhoewel als zich ongevallen voordeden waar gebruik van lachgas aantoonbaar was, dit wel strafbaar zou kunnen zijn. Uit de vragen die we toen gesteld hebben en hier kunt teruglezen met de antwoorden namens het college zou een half jaar later dit wettelijk geregeld zijn. Het heeft dan wel iets langer geduurd maar desalnietemin zijn we blij dat dit nu alsnog is geregeld!

Een landelijk verbod is natuurlijk beter zeker gelet op de ernstige gezondheidsrisico's die bij gebruik van lachgas kunnen ontstaan. Gebruik van lachgas kort voor of tijdens deelname aan het verkeer is net zo gevaarlijk als rijden onder invloed van alcohol. Wie veel lachgas gebruikt, loopt het risico op levenslange neurologische schade. 

Vorige maand schreef Kuik in een opinie in het Algemeen Dagblad waarom een verbod op lachgas nodig is. "Het inhaleren van lachgas zorgt voor ernstige gezondheidsrisico’s en jaarlijks tientallen dodelijke ongelukken in het verkeer. In de periode 2019-2021 was bij 1800 verkeersongevallen lachgas in het spel. Over 2019-2020 constateerde de Nederlandse vereniging voor Neurologie 64 dwarslaesies als gevolg van lachgasgebruik. Bepaald geen cijfers om de schouders over op te halen. 'Lachgas' klinkt vrolijk en onschuldig. Maar eigenlijk is het om te janken." Aldus Kuik en daar zij wij het grondig mee eens!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.