14 juli 2023

Kinderraad in Duiven | initiatief van CDA Duiven-Groessen-Loo

Kinderen leren, door mee te doen in de kinderraad, dat ze dingen in hun directe omgeving kunnen veranderen. De kinderen leren op deze manier beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor de eigen mening, rechten en belangen en uiten wat er in hen omgaat. Met de motie 'Geef kinderen een stem' heeft CDA Duiven-Groessen-Loo het initatief genomen om in onze gemeente een kinderraad op te gaan zetten. De fracties van DOED en VVD stonden gelijk achter ons initiatief en hebben de motie mede ingediend. Na beraadbeslaging tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 13  juli jl ,waarbij ons raadslid Justin van der Steen die de motie had voorbereid en ingediend, het belang van een kinderraad  in onze gemeente nog eens onderstreepte, hebben uiteindelijk alle fracties met de motie ingestemd. 100% score en een heel mooi resultaat voor de kinderen in onze drie dorpen! De werkgroep Raad in de samenleving (waar een lid van het college, griffie en enkele raadsfracties deel van uitmaken) gaat de motie nu verder uitwerken. Eind dit jaar is dat klaar. We spreken daarbij de verwachting uit dat in de loop van 2024 de kinderraad kan worden - zoals dat heet -  geïnstalleerd en hun stem in de gemeente kan laten horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.