31 juli 2022

Nieuw schoolgebouw voor IKC Remigius!

Er komt meer en meer zicht op de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor IKC Remigius aan het Liemersplein in Duiven. Tot woensdag 7 september a.s. kunnen inwoners schriftelijk op het ontwerp bestemmingsplan reageren en hun mening geven. De link naar het bestemmingsplan en hoe te reageren is https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-337445.html. Een hele belangrijke stap in de verdere realisatie hiervan.

Het bestemmingsplan gaat over de verplaatsing van IKC Remigius naar de oostzijde van het Liemersplein. Voor de huidige locatie van IKC Remigius en de locatie achter het gemeentehuis geldt dat deze locaties in de toekomst gebruikt worden voor woningbouw. Belangrijk is ook dat het Liemersplein in de toekomst als parkeerterrein en evenemententerrein behouden blijft.

In dit plan staan ook voorwaarden en kaders voor woningbouw in de toekomst op beide locaties. Denk bijvoorbeeld aan het maximaal aantal woningen en de maximale bouwhoogte. Door het college is toegezegd dat bij de uitwerking van de woningbouwplannen omwonenden en belanghebbenden op tijd worden betrokken. Onze fractie zal hier zeker op letten. 

Ook wij zijn blij met deze stap in het proces om te komen tot nieuwbouw van de Remigiusschool!

Niet vergeten moet worden dat het bestemmingsplan ook de ruimte creëert voor woningbouw op de locatie van de huidige school. Wij zijn benieuwd naar de reacties van omwonenden daarop omdat woningbouw tot vijf lagen hoog mogelijk wordt gemaakt. Dat geldt ook voor het stuk nabij de Samen op Weg-kapel.

Let op!

Tot 7 september a.s. kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar. Voor vragen over het ontwerp van het bestemmingsplan of inzage in de stukken buiten openingstijden, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met behandelend ambtenaar Ole van Beers van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer van 1 Stroom 088 695 3000. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.