22 maart 2023

Schuldhulpverlening ook voor jongeren!

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart jl. heeft de fractie van CDA Duiven-Groessen-Loo een amendement ingediend om de doelgroep Jongeren (18+) in het Beleidsplan Schuldhulpverlening ook op te nemen. Wij zijn van mening dat jongeren met schulden in onze gemeente geholpen moeten worden. Het amendement kon rekenen op steun van alle fracties die het amendement mede hebben ingediend en is derhalve aangenomen. Hoe de schuldhulpverlening werkt kun je vinden op de website van de gemeente Duiven (gebruik daarvoor deze link). Ons raadslid Alec Wolters heeft bij de behandeling hierover het volgende uitgesproken: 

'Voor ons ligt het Beleidsplan Schuldhulpverlening met daarin aandacht voor een aantal  bijzondere doelgroepen t.w.:

  •  Gezinnen met minderjarige inwonende kinderen;
  • Zelfstandige ondernemers (waaronder ook zzp’ers);
  • Statushouders;
  • Laaggeletterden;
  • Recidivisten en
  • Frauderende schuldenaars.

Doel van het Beleidsplan is, zoals we weten, het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen om zo vroeg mogelijk met inwoners in contact te komen. Dit ter voorkoming van problematische schulden.

De inhoud van het Beleidsplan hebben we uitvoerig besproken tijdens de politieke avond op 7 maart jl. Het CDA heeft toen aangegeven zich te kunnen vinden in de bijzondere doelgroepen. Echter, wij waren ook van mening, tezamen met enkele andere fracties, dat er nog een belangrijke bijzondere doelgroep ontbreekt. En dat zijn in onze ogen de jongeren vanaf 18 jaar.

Juist deze groep is kwetsbaar. Dit hangt samen met alle verandering in deze fase van hun leven en daarmee ook hun financiële verantwoordelijkheid toeneemt. Gelukkig weten veel jongeren wel op een verantwoordelijke manier hier mee om te gaan. Maar gaat dat mis en betalingsachterstanden nemen toe, dan is op tijd hulp geboden om erger te voorkomen. Feit is dat onder jongeren tot 24 jaar de betalingsachterstanden naar 9,2 procent stegen.  En werken aan een gezonde toekomst moet zonder dat er een schuldenlast in de rugzak zit.

Voorzitter, wij zijn van mening dat er meer dan voldoende reden is om de groep jongeren alsnog in het Beleidsplan als bijzondere doelgroep op te nemen.  Daarvoor dient het CDA, samen met alle andere fracties, dit amendement in.

Tot zover mijn toelichting op dit amendement.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.