11 december 2022

Vanaf 2023 geen leges meer voor een gehandicaptenparkeerkaart

In de raadsvergadering van 6 december jl. heeft ons raadslid Justin van der Steen middels een amendement voorgesteld vanaf 2023 geen leges meer te gaan heffen voor inwoners uit onze gemeente Duiven die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dit omdat het CDA Duiven-Groessen-Loo van mening is dat parkeren, daar waar mogelijk, gratis moet zijn. En, zoals ook bij de vaststelling van het parkeerbeleid is bepaald, dat parkeren op de openbare weg altijd en voor iedereen gratis moet zijn. Met het ingediende amendement is dit rechtgetrokken nu de meerderheid van de raad hiermee ook heeft ingestemd. Groen Links had eerder aangegeven ons amendement mede te willen indienen en de andere fracties, met uitzondering van ProDuiven, volgden het voorstel ook. Applaus dus ook voor de fracties die ons amendement mede hebben ingediend (Groen Links) en hebben gesteund (PvdA, Lokaal Alternatief, VVD en DOED)!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.