06 oktober 2021

Witte Anjerperkje wordt gerealiseerd!

Er komt definitief een Witte Anjer Perkje in Duiven! De burgemeester van Duiven, Huub Hieltjes, heeft op 5 oktober jl. tijdens de raadsvergadering gemeld dat met drie veteranen naar een geschikte plek is gezocht.   Aanleiding hiervoor was dat op initiatief van het CDA Duiven-Groessen-Loo op 20 juni jl. een motie is aangenomen over het aanleggen van een Wit Anjer Perk in Duiven. Dit is een veldje met witte anjers – het symbool voor erkenning en waardering van veteranen – dat in de weken voorafgaand aan Nederlandse Veteranendag bloeit (de laatste zaterdag van juni)

Tussen 1940 en 2021 zijn ruim 675.000 Nederlandse militairen zijn ingezet in oorlogen en meer dan 100 vredesmissies. De Witte Anjer is het symbool is van erkenning en waardering voor onze veteranen, ingezet in dienst van de vrede. Het Nationaal Comité Veteranendag roept gemeenten op om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perkje. Militairen en veteranen staan in voor onze vrede en vrijheden. En ook in onze gemeente wonen mensen die tot deze groep behoren.

De burgemeester deelde op 5 oktober jl. over ons intiatief het volgende mede (waar we vooral voor de veteranen heel blij mee zijn): 

Met drie veteranen is gezocht naar een geschikte plek voor het Witte Anjerperk. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het Horsterpark, naast het Theepaviljoen nabij de vijver. Er is symboliek aan deze plek: de Jan Terlouwfontein als eerbetoon aan 75 jaar vrijheid en een olijfboom. Een olijfboom wordt geassocieerd aan kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld. Hier is voldoende ruimte om een mooie Witte Anjerperk te realiseren.

 We kunnen er toekomstige bijeenkomsten van de lokale Veteranendag in Theepaviljoen organiseren. Er is ruimte tot 100 personen. Voordeel is dat bij een ceremonie de loopafstand beperkt is, horeca is bij de hand. Buiten de Veteranendag om kunnen de Veteranen hier goed zitten.

 De organisatie achter de maatschappelijke diensttijd heeft aangegeven het onderhoud als een maatschappelijk dienst aan te bieden bij het Candea College c.q. Liemers college. Op die manier wordt ook de volgende generatie hierbij betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.