30 april 2022

Bestuursakkoord 2022-2026: 'Alleen SAMEN zijn wij ELBURG'

Donderdag 28 april 2022 hebben de partijen Algemeen Belang, ChristenUnie, LEV en CDA het bestuursakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Het document heeft als titel 'Alleen SAMEN zijn wij ELBURG'. Met dit akkoord beogen de partijen recht te doen aan de verkiezingsuitslag. De vier partijen hebben samen 13 zetels (van de 19 in de gemeenteraad). Daarmee is het college van burgemeester en wethouders een goede afspiegeling van de inwoners in alle kernen van de gemeente Elburg. Op 18 en 30 mei 2022 bespreekt de gemeenteraad het bestuursakkoord.

Ruimte voor de raad
De fracties van Samen Vooruit, SGP en VVD leveren geen wethouder. Deze partijen mogen het bestuursakkoord wel mede-ondertekenen en aanvullen, mits de vier collegepartijen die aanvulling ook steunen. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan een betere bestuurscultuur in Elburg! Het is een akkoord op hoofdlijnen. Precies wat we als CDA wilden: ruimte voor de raad en brede meerderheden. In de formatie is vaak gesproken over de zondagsopening van winkels. De vier collegepartijen denken daar verschillend over. We hebben afgesproken dat ieder daarover zijn eigen geluid laat horen in de raad, zodra het onderwerp aan de orde komt.

Herkenbaar CDA: minder wij-zij, meer zij-aan-zij!
Anita Kloosterman, Lyda Sneevliet en Cees Dijkhuizen hebben namens het CDA onderhandeld over het bestuursakkoord. De fractie is heel tevreden over de inhoud van het akkoord, maar zeker ook over de totstandkoming. Onder leiding van een onafhankelijke (in)formateur hebben de vier partijen intensief met elkaar gesproken. In de campagne heeft het CDA aandacht gevraagd voor het welzijn van jongeren, inwoners die lesbisch, homoseksueel of transgender zijn (LHBTIQ+), mensen met dementie, ondernemers die Elburg toeristisch op de kaart zetten. Die zorg voor elkaar is een hoofdlijn in het akkoord. Minder ik, meer wij!

Team CDA: Cees, Anita, Lyda en Ramon
Het CDA draagt Lyda Sneevliet voor als wethouder. De fractie is ervan overtuigd dat Lyda met haar brede ervaring en kennis opnieuw van bestuurlijke betekenis kan zijn voor onze gemeente. Op 9 mei 2022 is de installatie van het nieuwe college. Maar daar blijft het niet bij: ook Ramon Blaauw gaat als politicus aan de slag. Hij wordt 9 mei burgerraadslid namens het CDA. Daarmee is de hele top 4 van de lijst straks actief aan de slag in het belang van alle inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.