06 februari 2024

Cda stemt voor het plan 'De nieuwe haven' en vraagt daarbij aandacht voor de omgeving

Als CDA-fractie stemmen we in met dit bestemmingsplan en het beeld kwaliteitsplan. We hebben daarbij alle aspecten zorgvuldig afgewogen. Wij begrijpen de tegenargumenten van de insprekers, maar wij vinden we dat dit plan passend is binnen de uitgangspunten van de Havenvisie en de wettelijke mogelijkheden.Wat zwaar weegt is het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen en sociale huur.

Het plan wat we vaststellen gaat over massa, hoogte en vormgeving, maar nog niet over het uiteindelijke resultaat. Voor 2 punten vragen we daarom aandacht:

  • De gepresenteerde schets is niet het uiteindelijke resultaat. Het aanzicht wordt nog verfraaid en wij hebben Prins Bouw gevraagd met zijn architect nog eens te brainstormen vanuit historisch erfgoed perspectief.
  • De omgeving: voor een fijn verblijf op deze prachtige locatie is het nodig dat de verkeersveiligheid en toegankelijkheid meer aandacht krijgt. Dit krijgt wat ons betreft nu prioriteit.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat de partijen op redelijke wijze met elkaar overleggen en omgaan, alle partijen hierin maken gebruik van dit gebied en goede buren zorgen voor elkaar. Smaken en ideeën verschillen nu eenmaal, laat dat de onderlinge verhoudingen niet verstoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.